Események Az egyházközség életével kapcsolatos események

Pápai audiencia 2010.03.17.

Dátum: 2010. március 17. szerda
Utolsó módosítás: 2018. október 25. csütörtök
Kategóriák: Közösség
Címkék:

Pápai audiencia 2010. március 17.Vatikáni államtitkárság
levele 2010.07.06.

apostoli áldás

A vatikáni levél fordítása

Téglajegy XVI. Benedek pápa részére

Kisérőlevél XVI. Benedek pápa részére

Kisérőlevél magyarul

Püspöki ajánlás Spányi Antal megyés püspöktől

Püspöki ajánlás magyar fordításaA templomépítő pátyi egyházközség tagjaiként, a helyi utazási iroda szervezésében, március 14-től 20-ig olaszországi utazáson vettünk részt. Az út elsődleges célja a március 17-i pápai audiencián való részvétel volt, Rómában.
Az audiencián ajándékot adtunk át a Szentatyának, melyben tájékoztattuk szándékainkról - megosztva Vele örömeinket és nehézségeinket, egyben kezébe helyezve reményeinket. Hála közösségünk erejének – az ajándékok sora időben elkészült. Fontosnak éreztük hangsúlyozni, hogy épülő templomunk védőszentje Szent Imre, az ifjúság védőszentje lesz, de a Isten új pátyi hajléka II. János Pál pápának, az ifjúság pápájának is emléket kíván állítani.

Az út nem indult igazi zarándokútnak, hiszen az utazók között sokkal több volt a turista, mint a zarándok. A csoport turista tagjai a felkeresett szent helyekre csupán turista látványosságként tekintettek, miközben mi, zarándokok, elsősorban vallási indíttatásból, hitünk megerősítésének szándékával kerestük fel a programban szereplő szent helyeket – felajánlva imáinkat új templomunk épüléséért. Útközben többször is elhangzott közös könyörgésünk: „Urunk, kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

Zarándoklatunk célja volt egyfajta evangelizációs szándék is, hiszen útközben többször elmeséltük templomunk építésének kalandos történetét olyan embereknek is, akik más felekezethez tartoztak vagy éppen felekezeten kívüliek voltak. Elsősorban ennek tudtuk be, hogy visszaérkezésünket követően a 42 fős csoport egyetlen tagja számára sem volt többé közömbös épülő templomunk további sorsa.
Habár egyházközségünket csupán néhány család képviselte az úton, az utazás az egész egyházközséget megmozdította:

Plébánosunk, Harkai Gábor atya a püspök atyánál járt közben egy püspöki ajánlás kézhez vétele érdekében. Ezt a főtisztelendő atya meg is adta részünkre. Elkészült a Szentatyának szóló levél magyar, majd német nyelvű, lektorált változata. Beleszerkesztettünk néhány fotót és így a dokumentum elnyerte végső formáját. Hála a nyomdai eljárásnak és egy kicsiny nemzeti színű szalagnak, pompás ajándék kerekedett belőle. A Szentatyának készült sorszám nélküli téglajegy latin és német nyelven is rendelkezésünkre állt. Antikolt kerete, tükröződésmentes üvege nemcsak szép, hanem igazán elegáns ajándékká varázsolta. Az ajándékok sorát egy Pátyról szóló, német és magyar nyelven íródott képeskönyv és egy csengettyű zárta, melynek anyaga az új templom harangjainak anyagával azonos. Külön „csapat” dolgozott egy magyar zászló elkészítésén, melyen egyházközségünk Szent Imre pecsét lenyomata is látható volt.
Kértük őszentségét, „segítse imáival templomépítő szándékainkat, hogy hívei mindenkor újabb erőt meríthessenek közös hitünkből a folytatáshoz!”
Kértük, „áldja meg Antal püspökünket, hogy szándékai szerint támogathassa továbbra is templomunk építését!” Fontos hangsúlyozni, hogy az építkezés mostani fázisáig nem juthattunk volna el Püspök atya nagylelkű segítsége nélkül és ugyanígy a folytatás sem képzelhető el az Egyházmegyei Hivatal támogatása nélkül.

A kis létszámú katolikus diaszpórából néhány év alatt erős közösséggé növekedett pátyi gyülekezet (gyermekek, fiatalok és – éveik számát tekintve – idősebbek) sokszor emberfeletti erőfeszítései és igyekezete még a Vatikáni Rádió sokat megélt magyar munkatársait is mellénk állította.A szerkesztőségben dolgozók elmondták, hogy – tudomásuk szerint - kezdeményezésünk példa nélkül áll nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.

Hazafelé rövid kitérőt tettünk Monte St. Lusariba, egy Tarvisio közeli, ám magyarok által mégis csak gyéren látogatott Mária kegyhelyre. A hegy tengerszint feletti magassága 1780 méter és mintegy 1,5 méter magas hó borította. A társaság helyenként négykézláb jutott el a kápolna bejáratáig, ahol a zarándokok először egyénileg imádkoztak, majd közösen elénekelték a „Boldogasszony anyánk” című egyházi himnuszt.
Ezt követően a csoport idegenvezetője nemzeti színű szalaggal átkötött – pápai audienciát megjárt – gyertyát gyújtott meg a mellékoltár előtt, hálát adva ezzel Szűz Máriának a csoport addigi balesetmentes közlekedéséért. Az út során ugyanis több, mint 3000 kilométert tettünk meg balesetmentesen. Egy másik gyertya egyházközségünké lett, a közös út emlékezetére.

Úgy érezzük, utazásunk elérte célját, hiszen nemcsak egyházközségünk, hanem – hála Németh László atyának, a Pápai Magyar Intézet rektorának, Spányi Antal püspök atyának, valamint a Vatikáni Rádió munkatársainak – őszentsége XVI. Benedek pápa és az egész magyar keresztény társadalom megismerhette erőfeszítéseinket, mellyel közösségünk a 7000 lelkes Pátyon katolikus templom építésébe fogott.

Hisszük és valljuk, hogy erős templomot csak erős közösség tud építeni! Olyan közösség, mely hisz a katolikus magyarság lélekszámának gyarapodásában.
Hisszük és valljuk, hogy aki a forrás felé igyekszik, az mindig ár ellen kell, hogy ússzon. Imádkozzunk mindnyájan és hiszem, hogy imáink meghallgatásra találnak!

Páty, 2010. március 30.

Kővágó IstvánHa fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!