Szentelés hírek

Programfüzet, énekrend

Dátum: 2019. április 28. vasárnap
Utolsó módosítás: 2019. április 24. szerda
Kategóriák: Közösség
Címkék: Templomszentelés

Programfüzet letöltése

Templomszentelés program

9:00 Templom nyitás

10:00 Templomszentelés ünnepi szentmise

kb. 12:00-16:00 Agapé a Füzes-patak partján, gulyásleves és sütemények

kb. 12:30 Templombemutató, a templom bejárása négy turnusban (egyenként kb. 45 perc)

Templomszentelési szentmise énekei

Bevonulás

J. Clarke: Jertek, áldjuk Istent - kórus+zenekar


Köszöntés, vizszentelés alatt / után

Introitus: Jertek Atyám áldottai (ÉE/550)

Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.


Nép vízzel való meghintése alatt

Láttam, hogy víz tör elő (ÉE/403)

Láttam, hogy víz tőr elő a templomból, annak jobb oldaláról, s kikhez elért e vízár, megszabadultak, és énekelték: alleluja, alleluja.


Dicsőség

Werner: Mercedes miséből

Dicsőség a magasságban Istennek!

És a földön békesség a jóakaratú embereknek!

Dicsőítünk téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged!

Hálát adunk néked nagy dicsőségedért.

Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.

Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.

Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia.

Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!

Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket!

Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!

Mert egyedül te vagy a szent, Te vagy az Úr,

Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus!

A Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Amen


Olvasmány után

Ezt a helyet… (ÉE/583)

Ezt a helyet az Úr alkotta, mindennél drágább Szentség,

* Szent ez a hely és sérthetetlen!


Mindenszentek Litániája

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!


Templom 12 keresztjének megkenése alatt

Marco Frisina : Aprite le porte a Cristo c. műve, melyet II. János Pál pápa boldoggá avatására írt - kórus + zenekar


Oltárszentelés alatt

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban ÉE/646 (csak az antifóna)

Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén Szent II. János Pál pápának tiszteletére;

kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek Fiát.


Füstölés alatt

Jöjj Szentlélek Úristen (ÉE126)

1.

Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet, mennyből fényességedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!

2.

Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa, oszd ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!

3.

Add, Uram, a híveknek, benned bízó népeknek hétszeres kegyelmedet, hétszeres kegyelmedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!


Felajánlás

Krisztus az Úr feltámadott (ÉE/104)

1.

Krisztus, az Úr feltámadott, alleluja, alleluja, reményt minékünk így adott, alle, alleluja.

2.

Hogy mi is mind feltámadunk, alleluja, alleluja, dicsőségébe eljutunk, alle, alleluja.

3.

Feltámadása Krisztusnak alleluja, alleluja, romlása lőn a pokloknak, alle, alleluja.

4.

Maradjon mindig ő velünk, alleluja, alleluja, kiben megújult életünk, alle, alleluja.

5.

Éljünk azért az Istennek, alleluja, alleluja, Atya, Fiú, Szentléleknek, alle, alleluja.


Szent vagy

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene!

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet!

Hozsanna a magasságban!

Áldott, aki jön az Úr nevében.

Hozsanna a magasságban!


Isten báránya

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit:

irgalmazz nékünk!

…irgalmazz nékünk!

…adj nekünk békét!


Áldozás

Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál (ortodox többszólamú)

Ó ifjak, lányok, gyermekek (ÉE/109)

1.

Ó ifjak, lányok, gyermekek, az angyalszóból értsetek: feltámadt Krisztus értetek, alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

2.

Itt áll az Úr most köztetek: „Békesség, már ne féljetek! Én vagyok, bennem higgyetek!” alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

3.

Ezen a szent-szent ünnepen ujjongva csengő éneken Urunkat áldjuk szüntelen, alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

4.

Illő, mert ily jót tett velünk, átadva néki hű szívünk,

Istennek hálát zengenünk, alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dícsőség, szent áldás tisztesség (ÉE/112)

1.

Dicsőség, szent áldás, tisztesség a föltámadt Úrnak, húsvéti Báránynak dicsőség, szent áldás, tisztesség!

2.

A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet a halálon úr lett. A halál és élet harcra szállt.

3.

Mit láttál, szent asszony, a sírnál? Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét. Mit láttál, szent asszony, a sírnál?

4.

Fényes nap, Úr-adta, ékes nap! Isten adta nékünk, ezért örvendezzünk. Fényes nap, Úr-adta, ékes nap!

Ubi caritas et amor - kórus


Communio

Az én házam (ÉE/584)

Az én házam imádságnak háza, mondja az Úr

Benne mindaz, ki kér, kapni fog;

ki keres, talál, s a zörgetőnek megnyitnak.


Kivonulás

Pápai himnusz

Magyar himnusz

Charpentier: Te Deum - kórus+zenekar


A pátyi Szent II. János Pál templom szentelési ünnepére

A XX. század második felében Pátyon csupán egy kis létszámú katolikus diaszpóra élt, akiknek létszáma az 1990-es években, a fővárosból kiköltöző nagycsaládos katolikus híveknek köszönhetően örvendetesen gyarapodott. Kertész Imre atya vetette fel a templomépítés gondolatát és kezdett hozzá a közösségépítés feladatához. Ekkor a közösség templom céljára a korábbi falusi mozi épületéből kialakított épületet használta. Zsolnay Béla apátplébános 2000. június 17-én helyezte el az új templom alapkövét azon a telken, melyet Takács Nándor akkori megyéspüspök erkölcsi és anyagi támogatásának köszönhetően volt képes megvásárolni az egyházközség a helyi önkormányzattól. Zsolnay Béla szintén 2000-ben alapította meg a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítványt, melynek fő célja a templomépítés anyagi bázisának előteremtése volt. Tervpályázatot követően Gutowski Robert lengyel származású, Pátyon élő építész terve kapott támogatást a megvalósulásra. 2007-től az idős apátplébános munkáját Harkai Gábor budajenei plébános segítette 2008-ig, Zsolnay atya haláláig. Ezt követően Gábor atya irányította az építkezést, egészen a befejezésig.

A templom épülete, mely fizikai értelemben 2006-ban kezdett épülni, kerített templomként áll az 1980-as években épült elővárosi környezetben. A templomteret és az oltárt a telek legmagasabb, egyben leghangsúlyosabb pontjára helyeztük, az áldozatot bemutató pap keleti irányba tekint. A befoglaló ellipszisben egy másik, szögtöréssel elhelyezett ellipszis alakú kertet építettünk. Hasonlóan a középkori templomok tengelytöréséhez, a két ellipszis tengelytörése Krisztus testét jelképezi a kereszten. Az ölelő formát idéző oldalszárnyak védelmezően veszik körbe a kertet, az északi oldalon harangtorony emelkedik.

Szándékunk szerint a modern liturgikus igényekhez, az Egyház feladatának újszerű ellátásához mai építészeti és műszaki eszközökkel közelítettünk – szem előtt tartva, hogy a belső terek és a kert otthonos, világos és családias legyen, nemes és tartós anyagokkal építve, hiszen a Háznak a szakrális funkciókon kívül, tanító jellegű, nyitott, nyüzsgő közösségi élettérré kellett válnia.

A templom alapvetően négy funkcionális egységre bontható: templomtér és közösségi terek, plébánia paplakkal és irodával, torony és kert. Az épület összetett funkcióját a praktikum és költséghatékonyság magyarázta úgy használati, mint üzemeltetési szempontból.

A templom ajtaja a profán világ és a szakrális tér találkozási helye. Ez a gondolat határozta meg Ozsvári Csaba egyházi ötvösművész szándékát egy cizellált bronzlemezekből elkészülő bronzkapu vonatkozásában. A 14 kazetta közül a művész korai halála miatt csupán az ószövetségi jeleneteket ábrázoló 6 kazetta készülhetett el, melyeket – művész barátunkra emlékezve – a templomtérben helyeztünk el és a szentelésre való lelki felkészülés jegyében lepleztünk le, szentmise keretében. Tekintettel életművére, kezdeményezték Ozsvári Csaba boldoggá avatását, melynek előkészületei egyelőre Magyarországon folynak.

A harangtoronyban öt harang lakik, melyeket Szent Imre (350 kg), Szent István (162 kg), a második világháborúból való megmenekülés (130 kg), Szent Erzsébet (55 kg) és Szent Gellért (36 kg) tiszteletére öntöttek. A délidőben megszólaló legnagyobb harangot, valamint a másik, 130 kg-os harangot Szlezák László budapesti műhelyében öntötték 1936-ban és 1947-ben, míg a többi harang Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő műhelyében készült 2008-ban.

Az építkezés 2006-tól 2019-ig zajlott, megszakítás nélkül. A templom egyházmegyei és állami forrásokból, pályázatokon elnyert támogatásokból, a hívek adományaiból és munkájával, valamint önkormányzati és alapítványi forrásokból épült. A közösség 2013-ban vehette birtokba az épületet.

A pátyi új katolikus templomot Spányi Antal megyéspüspök 2019. április 28-án, az isteni irgalmasság vasárnapján délelőtt 10 órakor szenteli fel Szent II. János Pál tiszteletére.

A közösség- és templomépítés folyamatát végigkísérte II. János Pál pápasága, 2005-ben bekövetkezett halála, majd 2011-ben boldoggá avatása, végül 2014. április 27-én, isteni irgalmasság vasárnapján történt szentté avatása. Közösségünk a boldoggá avatást követően kérelmezte - Spányi Antal megyéspüspök támogatásával - az ifjúság pápájának védőszentként történő vatikáni jóváhagyását. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2013. április 25-én kelt levelében hagyta jóvá kérésünket.

Az egy márványtömbből készült oltárba elhelyezzük Szent II. János Pál ereklyéjét, melyet Stanislaw Dziwisz, a pápa egykori személyi titkára, nyugalmazott krakkói érsek ajándékozott részünkre Lengyelországból. Az épületben a liturgikus alkalmak mellett otthonra leltek a Regnum Marianum közösségei, a helyi cserkészek, valamint a plébániai közösségek és hittancsoportok.

Páty Római Katolikus Plébánia

Hasznos tudnivalók, térkép

A templomtérben a protokoll vendégek, a koncelebráló atyák és a ministránsok részére fenntartott ülőhelyeket biztosítunk. Kérjük ezeket a helyeket hagyják szabadon.

A várhatóan nagyszámú vendégre való tekintettel a szentmisét kivetítjük és kihangosítjuk, így az a templom-kertben is - ideiglenesen elhelyezett ülőhelyekről - követ-hető lesz.

A szentmisét követően minden kedves vendégünket szíve-sen látjuk a Füzes-patak partján agapéra, ahol gulyásle-vest és süteményeket tudnak elfogyasztani. Ünnepeljenek velünk ott is!

A patak partjára, kérjük, kellő óvatossággal és a forgalom-irányítók utasításainak megfelelően keljenek át a műúton.

A rendezvény teljes ideje alatt a helyszínen rendelkezésre áll egy mentő esetkocsi szakképzett személyzettel. Kérjük baj esetén őket értesítsék!

Mobil WC-ket helyeztünk el a templom háta mögött az északi oldalon, illetőleg a Füzes-pataknál.

Amennyiben katasztrófa helyzet állna elő, kérjük, figyeljék és kövessék a kihangosítón elhangzott utasításokat, illetőleg a polgárőrök, rendőrök, önkéntes tűzoltók utasításait.

Térkép itt!Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!