Papjaink

Harkai Gábor atya (2006-)

Dátum: 2006. december 01. péntek
Utolsó módosítás: 2021. május 17. hétfő
Kategóriák: Közösség
Címkék:

Harkai Gábor plébános

Gábor atya

2006. december 1-jei hatállyal Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök Harkai Gábor atyát, a filiaként Telkit is ellátó Budajenő plébánosát Páty teljes plébánosi jogkörrel felruházott adminisztrátorává nevezte ki.

A száraz tények új plébánosunkról:

  • Érdről származik, Budapesten született 1966-ban,
  • Székesfehérváron szentelték pappá 1997. június 24-én,
  • Csepelen káplán (1997-98),
  • Székesfehérváron káplán (Székesfehérvár-Vasútvidék 1998-2000; Székesfehérvár-Belváros 2000-2003),
  • Ráckevén plébánoshelyettes (2003-2004),
  • Budajenőn plébános (2004- )
  • a Székesfehérvári Egyházmegye Pasztorális Tanácsa családpasztorációs szakcsoportjának szakreferense

Kértük Gábor atyát, hogy a korábban már kilátásba helyezett, ám valósággá csak most váló pátyi plébánosi feladatairól mondjon néhány szót:

„Ahogy az életutamból kiderül, késői hivatás az enyém. Ezért mindenkori káplántársaimnál korosabb voltam, a velem egykorúak és sokan a fiatalabbak közül már plébánosként működtek. Nagyon-nagyon vártam már, hogy önálló lelkipásztorként tudjak tevékenykedni, vártam, hogy legyen egy önálló egyházközség, melynek én vagyok a felelőse. Nagy öröm volt számomra, hogy kineveztek 2004-ben Budajenőre plébánosnak. Ezt a kinevezést és az elmúlt két évet úgy tekintettem, mint az Isten ajándékát, mert nagyon sok paptársam három-négy-öt önálló egyházközséget lát el. A Jóisten nagyon kegyes hozzám, hogy élhető módon lettem egy egyházközség plébánosa, amely ugyan két települést jelent, Budajenőt és Telkit, de egyetlen anyakönyvezést, egyetlen képviselő-testületet. A pátyi kinevezés nem ért váratlanul, hiszen a püspök atya egy bizottságot bízott meg azzal, hogy kidolgozza, mely településeket fogja tudni majd egy plébános atya ellátni. Ezekben a tervekben szerepelt, hogy Budajenő központtal Páty és Perbál egy területhez tartozik. Abban azonban ahogyan és amikor ez a kinevezés történt Pátyon érzem, hogy a Jóisten szeret engem. Nagy kegyelem így átvenni egy egyházközséget, hogy helyben itt marad egy lelkipásztor, aki be tud segíteni a hétköznapi és a vasárnapi szentmisék végzésébe. Van helyi lelkipásztori kisegítő, aki igeliturgiákat tud tartani és bedolgozta magát a temetések végzésébe. Úgy érzem ez az egyházközség nagyon önállóan működik, nagyon föltalálja magát programok szervezésében, ami az én időnként hiányos lelkipásztori erőmet is kipótolja. Nagy-nagy öröm számomra, hogy nem azt várják tőlem, hogy idekerülve ezt is, azt is megszervezzek. Jó látni az aktivitást, a buzgóságot a programokban, a templomépítésben, jó látni a kórust, a ministránsokat, a hirdetéseket. Biztos van ennek az önállóságnak egy olyan oldala is, hogy nem minden az én szájam íze szerint történik az egyházközségben, de úgy gondolom mindezt meg lehet beszélni. Vélhetőleg nekem is alakulnom kell a helyzethez és biztosan lesznek olyan gondolataim, amit a pátyiak megfogadnak. A Jóisten ezen keresztül is nevel minket.”

Gábor atya gondolatait lejegyezte Reményi László (2006. december)

2020. április 28. Gábor atyáról a koronavírus járvány korlátozásai közben Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/alexandraszentkiralyi.gov/posts/154341952747014Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!