COVID-19

Egyházközségi koronavírus információk

Dátum: 2020. március 15. vasárnap
Utolsó módosítás: 2022. március 08. kedd
Kategóriák:
Címkék:

A Kormány rendelkezéseivel összhangban templomunkban a járvány ügyi rendelkezéseket visszavonták:

Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 256-7/2020. járvány ügyi rendelkezése (2022.03.04.)


Templomunkban orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező! Kérjük az alábbi Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal által kiadott rendelkezéseket is betartani.


Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 256-6/2020. járvány ügyi rendelkezése (2021.11.02.)


(Koronavírus információk)


Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 256-5/2020. járvány ügyi rendelkezése

Az MKPK 521/2021 sz. közleménye 2021.03.05-én


Szentségek kiszolgáltatása járványveszély idején (Liturgikus melléklet az MKPK 2270/2020. sz., 2020. november 9-én kelt rendelkezéséhez) letölthető itt

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye 2020. november 9. letölthető itt.


A Gábor atya által a listára küldött rendelkezés alapján szeretettel kérjük tehát a templomban a következőket:

- Aki nem teljesen egészséges, vagyis köhög vagy hőemelkedése, láza van vagy ízlelését, szaglását elveszítette, NE JÖJJÖN a közösségi alkalmakra, hanem maradjon otthon!

- Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzük!

- Gyóntatáskor használjunk szájat ÉS orrot eltakaró maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között!

- A templom bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítőt – elsősorban áldozás előtt – feltétlenül használjuk!

- Mindenkitől kérjük, hogy lehetőleg használjon szájat ÉS orrot eltakaró maszkot és tartsunk egymástól 1,5–2 méter távolságot – ennek megtartására az egymás mögötti padsorok használatakor fokozottan figyeljünk!

- Továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen, a mostanában szokásos módon.

Templomépítő Alapítványunk adományozás útján elegendő mennyiségű kézfertőtlenítő szerhez jutott, mely a fenti, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által javasoltak betartását segíti.

Fentiek betartását, megértésüket, valamint a kért adagolók szíves felajánlását előre is hálásan köszönöm valamennyi testvérünk nevében.

2020.09.04.


"...A Kormány rendelete a másfél méteres védőtávolságot kötelezően már nem írja elő, de a híveknek továbbra is ajánlható a templomban a megfelelő távolság tartása.

A maszk vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező (pl. tömegközlekedés, üzletek), azonban a nagyobb helyeken (pl. színház, mozi) már nem. Ennek figyelembevételével az egyházmegye (ahogy eddig sem) nem írja elő kötelezően a védőmaszk használatát a templomokban.

A gyóntatás a továbbiakban történhet a gyóntatószékekben is, de lehet más gyóntatási helyet is használni.

A szentmiséken visszatérhetünk az éneklés megszokott rendjéhez.

A szentáldozás a továbbiakban is kézbe történjék, a perselyezést a szentmise végén, a templom bejáratánál végezzük, és a szenteltvíztartók maradjanak üresek..."
2020.06.19.

Az egyházmegye jelenlegi járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
https://www.szfvar.katolikus.hu/uploads/menu/10870/fajlok/20200619_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf


"...A járványügyi helyzet lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében is arra, hogy május 23. napjától engedélyt adjak a vasár- és ünnepnapi (és hétköznapi) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatásra..."
2020. május 21.
Spányi Antal székesfehérvári püspök

Egyházmegyei járványügyi aktuális rendelkezés:
https://www.szfvar.katolikus.hu/uploads/menu/10870/fajlok/20200521_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf
Egyházmegyei járványügyi szabályok:
https://www.szfvar.katolikus.hu/uploads/menu/10870/fajlok/20200516_jarvanyugyirendelkezes_ehm_szentmisek.pdf


"A Kormány megkezdte a járványügyi rendelkezések országos enyhítését. Ez lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében arra, hogy május 18. napjától engedélyt adjak a hétköznapi (hétfőtől szombat délig) szentmisék hívek résztvételével történő bemutatására. A vasárnapi szentmisék bemutatásával kapcsolatban (a járványügyi helyzetet figyelembe véve) május 22-én pénteken hozom meg rendelkezésemet. Kérem a Plébános atyáktól, hogy az aktuális járványügyi szabályokat pontosan tartsák és tartassák be! ..."

2020. május 15.
Spányi Antal székesfehérvári püspök

A teljes rendelkezés az alábbi linken elérhető: https://www.szfvar.katolikus.hu/uploads/menu/10870/fajlok/20200515_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf.


Kedves Testvérek!

A járványügyi szigorító intézkedések május 4-én hétfőtől történő enyhítésére vonatkozó április 30-i keltezésű kormányrendelet megjelenését követően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén a nyilvános liturgiákkal kapcsolatban a következő állásfoglalást tette közzé:

A nyilvános liturgia végzéséről, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd. Budapesten és ott, ahol az állami szabályok változatlanok maradtak, további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések érvényesek.

A fentiek figyelembe vételével a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal május 1-jén az alábbi tájékoztatást adta:

A székesfehérvári egyházmegyében további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések maradnak érvényben, tehát nincs engedélyezve a nyilvános szentmisék (hívek részvételével) bemutatása a templomokban.

Ennek megfelelően templomunkban a nyilvános szertartások (szentmise, szentségimádás, litánia, rózsafüzér, imaórák, ünnepélyes házasságkötés) határozatlan ideig továbbra is szünetelnek. A liturgiákba a korábbiakhoz hasonlóan a különböző közvetítések útján kapcsolódhatunk be.

A fent idézett MKPK közleménynek és a helyi egyházmegyei intézkedésnek és indoklásának teljes szövegét a székesfehérvári egyházmegye honlapján az alábbi linken olvashatjuk:
https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/az-mkpk-kozlemenye-es-tovabbi-intezkedesek-a-jarvany-idejere-2020

Köszönöm szépen a kedves Testvérek imáit amit egymásért, a betegekért, az elhunytakért és az értünk dolgozókért mondanak.

Szeretettel imádkozom én is mindnyájukért: Gábor atya

Budapest, 2020. május 2.


SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN (MKPK körlevél) letölthető 2020.03.19.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.
hirdetés
1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


Magyarországon járványügyi veszélyhelyzetet hirdetett a Kormány a koronavírus járvány terjedése miatt. A veszélyhelyzet kezelése fokozott felelősséget ró minden állampolgárra, így egyházközségünk híveire is.

A járvány szempontjából leginkább az idősödők (60 év felett) és az ennél idősebbek, valamint a krónikus betegségben szenvedők (pl. cukor-, szívbetegek, daganatos betegek) a leginkább veszélyeztetettek. Vigyázzunk rájuk - szüleinkre, nagyszüleinkre, barátainkra, munkatársainkra! Kérjük ezért, hogy aki beteg, maradjon otthon! A legtöbbet akkor teheti ember társaiért, ha nem utazik tömegközlekedéssel, nem látogatja az oktatási intézményeket, nem megy be munkahelyére, hanem otthon marad. Ha már nem működik az iskola vagy a munkahely, nem sétál senki betegen a bevásárlóközpontokban, az utcákon.

Elérkezett az idő, amikor a kevesebb néha több! Betegen (köhögés, láz vagy hőemelkedés) minél kevesebb emberrel érintkezünk, annál több ember számára adjuk meg az esélyt, hogy elkerülje a fertőzést. És ne csak ő vagy ők kerüljék el, hanem mindazok, akiknek otthon ez az embertársunk nem fogja továbbadni a fertőzést. Minden megmentett élettel kincset gyűjthetünk magunknak a mennyben. Ez mindnyájunknak jól jöhet!

Akik otthon maradnak nem követnek el bűnt, hanem - mivel az eucharisztia vételében komoly akadályoztatás merül fel esetükben - az otthon imádságban eltöltött idő a szentmise idejében helyettesíti a személyes megjelenést (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye). A Közszolgálati televízió (Duna World) és a Kossuth Rádió a Nemzeti Ünneptől kezdődően minden vasárnap este 6 órakor katolikus szentmisét közvetít a kényszerűen otthon maradottak részére. Szükség esetén éljünk ezzel a lehetőséggel!

A járvány léte tény, a fertőzöttek száma is tény és - sajnos - a halottak száma is tény. Nincs helye tehát szkepszisnek, hiszen emberek életével nincs joga senkinek viccelni! A járványügyi intézkedések pedig nem ismerik a demokrácia fogalmát és nincs helye liberális szempontoknak sem. Egy világjárvány csakis drasztikus és diktatórikus eszközökkel számolható fel. Sokan meggyógyulnak majd és sokan tünetszegény állapotban vészelik majd át a járványt. Náluk sokkal kevesebben ugyan, de mégis - szeretteik számára különösképpen - sokan meghalnak. Nem mindegy az egészségügyi ellátó rendszer számára, hogy mennyi idő alatt kell adott számú beteget fogadnia - napok, hetek vagy hónapok alatt. Az egészségügyi ellátó rendszer működőképességének fenntartása érdekében is fontos, hogy mindnyájan szabálykövetők legyünk!

Ehhez kérjük a Jóisten segítségét és áldását mindnyájunkra, hogy mindig helyes döntést hozzunk és mihamarabb átvészeljük a járványt!

Szeretettel: Dr. Kővágó István, üzemegészségügyi szakorvos

2020.03.15. (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tobb-teves-mise-es-istentisztelet-kozvetites-kozmedian)


Kedves Testvérek!

Összhangban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott közleményben foglaltakkal, a mai nappal a következő változtatás lép életbe a pátyi Szent II. János Pál Templom liturgikus rendjében.

A mai naptól minden szombaton is lesz előesti liturgia, mely vasárnapi szentmisének felel meg. Vasárnap is lesz liturgia. A szentmise a mai napon ½ 5 órakor kezdődik. Kérem, hogy akik olvassák ezt az üzenetet – ha csak tehetik – jöjjenek el a mai szentmisére, hogy ezzel is csökkentsük a vasárnapi szentmise látogatottságát. Ideális volna, ha mindkét alkalmon kevesebb, mint 100 ember vehetne részt.

A fenti intézkedés célja a koronavírus járvány elleni védekezés, ezen belül is elsősorban a legveszélyeztetettebb 60 év feletti korosztályhoz tartozó testvéreink védelme. Kérem ezért, hogy senki se jöjjön templomba, aki nem érzi teljesen egészségesnek magát. Esetükben megoldást az alábbi közlemény kínál. Külön is kérem szépen a kisgyermekes családokat, hogy csak panaszmentes gyermekkel jöjjenek a templomba!

2020.03.14. Megértésüket megköszönve, Isten áldását kérve Mindnyájukra Harkai Gábor plébános


További rendelkezések a székesfehérvári egyházmegyében

- kérem a perselyezést távozáskor az ajtóban állva megtenni (mivel a a készpénz pedig a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik);

- a gyermekek homlokának megjelölése helyett áldás adása (fizikai kontaktus elkerülése, hasonló okokból, amelyek miatt a kézfogás is kerülendő);

Ajánlások lehetőségek szerint:

- szabadtéri szentmisék tartása, ahol lehetséges;

- ahol lehetséges, az előesti misék hangsúlyozása;

- ahol lehetséges, nagyobb helyeken több szentmise tartása, hogy az egyes szentmiséken kisebb közösségek vegyenek részt;

- a KEK 1281. és a CIC 1248. k. 2. § szerint a szentmisén való részvétel ellehetetlenülése esetén az otthoni egyéni, családi vagy csoportos ima hangsúlyozása;

- a CIC 87. k. 1. § és az 1245. k. szerint a megyéspüspök, illetve megyéspüspök előírásai szerint a plébános egyes esetekben felmentést adhat a mise kötelezettség alól.

2020.03.13. Egyházmegyei Hivatal


Az MKPK Közleménye és további intézkedések a járvány idejére

605/2020

Az MKPK közleménye

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.

Várható online miseközvetítés, emellett van, ahol szabadtéri szentmisét tartanak, vagy, ahol lehetséges, más módon segítik elő a kisebb közösségekben való templomi liturgikus ünneplést. A közszolgálati televízió igen örvendetes módon már a most következő vasárnapon szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk vagy más komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek. A jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 1281.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban.

Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük a hatósági előírásokat, amelyeket intézményeink közvetlenül is megkapnak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi rendelkezései továbbra is élnek. Ezekkel összhangban a hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre. Ennek megfelelően fognak az arra illetékesek nagyobb létszámú rendezvényeink esetében eseti döntést hozni.

Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget, hogy ebben a helyzetben különösen is figyelhessünk egymásra, főleg beteg és veszélyeztetettebb embertársainkra.

Budapest, 2020. március 13.

a Magyar Katolikus Püspöki KonferenciaHa fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!