Képviselő-testület

Képviselőtestületi beszámoló 2022

Dátum: 2022. február 24. csütörtök
Utolsó módosítás: 2022. február 27. vasárnap
Kategóriák: Közösség
Címkék: Képviselő-testület

Összefoglaló jelentés a Páty Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete 2015 és 2022 közötti 7 éves munkaperiódusa során elvégzett jelentősebb feladatairól, folyamatban lévő és már lezárult pályázatokról, programokról

2015 májusában a legfontosabb kihívások a Szent II. János Pál Templom külső és belső tereinek befejezése, az épület díszburkolatának teljessé tétele és a végleges használatbavételi engedély mielőbbi megszerzése voltak. A testület ezen feladatok megoldásához igyekezett forrásokat, támogatásokat keresni, illetve az Emberi erőforrások Minisztériumánál, később a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkárságánál, valamint a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatalnál és Páty Község Önkormányzatánál pályázni.

2015 és 2018 között a Miniszterelnökség és az EMMI közvetlenül összesen mintegy 255 millió forinttal, az Egyházmegye több alkalommal, összesen mintegy 65 millió forinttal támogatta a templom teljes befejezését, így fenti célok elérését. A segítségért köszönet illeti Spányi Antal megyéspüspök atyát, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest és Soltész Miklós államtitkár urat.

2019 április 28-án Spányi Antal megyéspüspök atya felszentelte új templomunkat. A szentelésen magas rangú állami és egyházi vezetők, valamint a helyi politikai közélet tagjai is jelen voltak. A szentelési ünnepen csaknem ezer ember vett részt és televíziós felvétel is készült. Az ünnep zárásaként mindenkit vendégül láttunk a Füzes-patak partján felállított sátrakban és asztaloknál ebédre és közös beszélgetésre. A helyi keresztény ifjúság egésze megmozdult, a regnumi és a cserkész fiatalok közösen segítették az előkészületeket, az ételek osztását és az utómunkálatokat. Köszönet illeti valamennyiüket és mindazokat, akik az ünnep szervezésében és lebonyolításában bármely módon közreműködtek.

Még 2018-ban a Templomépítést Koordináló Bizottság tagjai (Gutowski Robert, Reményi László, Dr. Kővágó István) és templomunk kántora, Lantosné Megyesi-Schwartz Dóra több templomot meglátogattak és meghallgattak több orgonát, így eljutottak Pannonhalmára is azzal a szándékkal, hogy Pátyon, az új templomban orgona épüljön. Gábor atya a szándékot és a hagyományos építésű orgona gondolatát jó szívvel támogatta. 2018. júliusában kötöttünk szerződést Takács Péter pannonhalmi orgonaépítő mesterrel. Az orgona az akkori árakhoz képest is kedvező ár-érték arányban készült volna el, hiszen a tervezett bruttó ára mintegy 21,8 millió forint volt.

Noha a plébániai közösségben többen is azon a véleményen voltak, hogy a hangszer teljes árát adományokból teremtsük elő, Gábor atyával megkezdtük a lehetséges támogatások felkutatását. Így került sor Páty Község Önkormányzata akkori képviselőtestületének meghívására templomunkba, ahol eszmecserét folytattunk a támogatás lehetőségeiről. A meghívott képviselők támogathatónak tartották kérésünket, így két évben, összességében mintegy 16 millió forint támogatáshoz juthattunk ezáltal. Köszönet illeti Polgármester Urat és Páty Község Önkormányzatának képviselőtestületét.

Mivel az orgona sem az első, sem pedig a módosított szerződésekben foglalt véghatáridőig nem készült el, a mester – közös megegyezéssel - csökkentette a hangszerért fizetendő díj összegét (800 ezer forinttal) és vállalta plusz 1 db regiszter (Krumhorn 8’) ingyenes beépítését a 2 manuálos-pedálos, eredetileg 9+1/2+1 regiszteres, osztatlan mechanikus billentyőtraktúrájú, csúszkaládás váltócsúszkás hangszerbe. A fennmaradó 5 millió forintból mintegy 4 milliót sikerült eddig adományokból (ebben az alapítványunk által gyűjtött adományok is beleértendők) összegyűjteni. Az orgona a mester ígérete szerint az idei évben kerül majd beépítésre. Köszönet illet mindenkit, aki adományával, munkájával és/vagy imáival segítette erőfeszítéseinket.

Régóta ismert, hogy a pátyi katolikus temetőben álló, a XVIII. század második felében épült, copf stílusú Szent Imre Műemlék Templom – mely a világháborúk alatti pusztítás nyomait is magán viseli, felújításra szorul. Sajnos anyagi forrás alig-alig mutatkozott a szakszerű, örökségvédelmi szempontból is megfelelő rehabilitációra. 2020. év őszén jelent meg egy támogatási lehetőség a Miniszterelnökségnél, melyre mi is beadtuk pályázatunkat. Az elérhető maximális támogatási összeg 15 millió forint volt, mely sokkal kevesebb, mint a felújítás várható valós költségei. A pályázaton nyert 14.732.000 forint mellé most – köszönet érte a Miniszterelnökség kiegészítő támogatásának – újabb 10 millió forintot sikerült kérnünk és kapnunk. A 2003. évben lezajlott részleges lábazati szigetelés és a 2020-ban befejeződött sekrestye tető, valamint a torony harangtartó szerkezetének felújítása után most ezekből a forrásokból megvalósulhat a teljes külső homlokzat rehabilitációja, valamint a templom előtti előtér felújítása és a sekrestye, valamint a főbejárati ajtó szakszerű restaurálása. Az örökségvédelmi engedély rendelkezésünkre áll.

2016-ban kegyeleti közszolgáltatás biztosítására szerződést kötött mindkét temetővel rendelkező felekezettel Páty Község Önkormányzata. A szerződés értelmében minden évben 1 millió forint támogatáshoz jut Plébániánk, mely kizárólag a temetőre költhető el. Az eddig kapott 6 millió forintot teljes egészében még nem használtuk fel (pl. urnafalak építésére), mivel tartalékoltunk forrást a műemlék templom munkálataihoz, az esetleges áremelkedések fedezeteként. Most, hogy a források rendelkezésünkre állnak és kiválasztottuk a legkedvezőbb ajánlattevőt, folyamatban van a szerződések megkötése. A munkálatok várhatóan május-június-július folyamán zajlanak majd. A munkálatokat szeptember 30-ig kell befejezni, míg a pályázati pénzekkel 2022. október 30-ig kell elszámolnunk.

Páty Község Önkormányzata 2019. augusztusában a két helyi történelmi egyház közösségeinek (Páty Római Katolikus Plébánia és Pátyi Református Egyházközség) ajándékozta a Magtár épületét azzal, hogy azt a két egyházközség köteles felújítani és ifjúsági missziós házzá és cserkészotthonná alakítani. Az ingatlant elsősorban a helyi cserkész közösség (PÁKICS) használja majd, de - időpont egyeztetést követően - az egyházközségek berkein belül működő bármely ifjúsági közösség is használhatja - az épület állagának megóvása mellett. A projekthez a két egyházközség állami támogatást kért és kapott (egyenként mintegy 115-115 millió forintot), így önerő igénybevétele nélkül sikerült a célt megvalósítani. Az új ifjúsági missziós ház és cserkészotthon átadó ünnepsége 2022. március 27-én lesz Pátyon, a Várady József utca 5.szám alatt. A munkák szervezéséért, bonyolításáért, valamint az adminisztrációs feladatok gondos elvégzéséért köszönet illeti Dr. Bálint Balázst, a PÁKICS Egyesület elnökét.

Plébániánk honlapja (www.ude.hu) továbbra is működik, de – Reményi László munkájának hála – 2020-ban sikerült fejleszteni is, melynek köszönhetően honlapunkon keresztül online persely is elérhető, illetve mód van a templomi események, szertartások, esküvők, koncertek élő közvetítésére is YouTube csatornánkon keresztül. Ezeknek az új vívmányoknak nagy hasznát vettük az elmúlt 2 éves járvány időszakban. A templomban elhelyezett, a közvetítést biztosító eszközök Reményi László, Schumicky András és a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány tulajdonát képezik.

Levelezőlistánkhoz, így azon küldött hírlevelünkhöz is lehet a weboldalon keresztül csatlakozni, melynek használatához rövid etikai kódexet is szerkesztettünk. Ennek tisztelete elvárás mindazok felé, akik a listán leveleznek.

2020 őszén plébániánkra költözött Dr.Németh László atya, volt olaszországi magyar főlelkész, pápai prelátus. Működésének hála örvendetesen emelkedett a heti szentmisék száma, így gazdagodott a pátyi hitélet. A vasárnap szentmisék idejében elérhető szentgyónás nagy népszerűségnek örvend a helyi hívek körében.

Alapítványunkkal továbbra is törekszünk ingyenes adventi koncertet szervezni templomunkban, melynek híre évről évre újabb és újabb – eddig nem templomjáró – testvérünkhöz jutott el. A muzsika evangelizációs szerepe, egyben lelket ápoló hatása elvitathatatlan. Örömteli, hogy ma már nemcsak mi érezzük megtisztelve magunkat, ha egy kórus, együttes vagy zenekar koncertet ad templomunkban, hanem ők is megtiszteltetésként élik meg ugyanezt. Szívből reméljük, hogy orgonánk átadását követően még inkább felpezsdülhet a zenei élet templomunkban. Köszönjük mindazok adományát, illetve személyi jövedelemadójának civil 1%-át, akik ezzel alapítványunkat (Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány) segítették, illetve segítik – lehetővé téve ezzel az ingyenes koncertek rendezését.

Minden évben nagy siker a templomi betlehemes játék a Karácsony Szentestéjét megelőző délután. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben évről évre részt vesznek – úgyis, mint szervezők és úgyis, mint szereplők.

Rokolya Péter Élő Betleheme pedig a templom udvarán kerül felállításra minden karácsonykor, odavonzva ezzel kicsiket és nagyokat – a legkisebbeket önfeledt játékra sarkallva. Mindkét program nagy számban „szólít meg” olyan embereket, családokat is, akik a hétköznapokon, az évközi vasárnapokon nem rendszeres templom látogatók.

Összegzésképpen elmondható, hogy az eltelt 7 éves ciklus (a koronavírus járvány miatt az 5 éves ciklus 2 alkalommal is 1-1 évvel hosszabbodott) különösen eredményesnek és eseménydúsnak mondható. Köszönet mindazoknak a képviselőtársaimnak és a testvéreknek, akik ebben bármely módon közreműködtek.

Páty, 2022. február 22.

Dr. Kővágó István egyházközségi jegyző
Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!