Templomépítés történet

Bronzkapu

Dátum: 2008. október 20. hétfő
Utolsó módosítás: 2019. május 01. szerda
Kategóriák: Templom építés
Címkék: Bronzkapu

Bronzkapu

Az új templom bronzkapuja


Jó két évvel ezelőtt keresett fel Schumicky András (Szepi) barátom, a pátyi templomépítő bizottság tagja azzal a kéréssel, hogy az épülő templomuk főhomlokzatára készítsekegy domborművekkel díszített bronzkaput, valami hasonlót ahhoz, mint amilyen a középkori és a reneszánsz templomokon, keresztelőkápolnákon (pl. Veronában, Pisában, Firenzében) látható.

őszitén bevallom először kétkedéssel fogadtam ezt az ötletet, túlzónak éreztem azt, hogy egy kis Budapest melletti község katolikus közössége ilyen nagy feladatra vállalkozzék. És egyáltalán szükséges-e egy mai templom, egy mai közösség számára bibliai jeleneteket ábrázoló, domborművekkel díszített hatalmas méretű (3mx6m) bronzkapu? Pontosan 20 évvel ezelőtt készítettem diplomamunkámat az Iparművészeti Főiskolán. Feladatom egy templomkapu elkészítése volt a csempeszkopácsi Árpád-kori kis templom számára. A kapu elkészült, és az elmúlt 20 évben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne újra egy ilyen szép feladat. És most itt a lehetőség és én hitetlenkedem!?

Szepi közben több embert és közösséget is meggyőzött arról, hogy kell ez a kapu a pátyi templomra. Támogatókat is talált – az ÉRME klubot, a Havas, a Ramocsai és a Schumicky családot, Páty polgármesterét és alpolgármesterét – akik anyagi áldozatot is hoznának egy ilyen terv megvalósításáért.
Szükség van egy bronzkapura a modern templom homlokzatán, de akkor, ha az nem pusztán a szépségés a magasztosság szolgálatában áll, hanem közelebb segíti az embert Istenhez. Így lett a kapu alapgondolata a találkozás. Az ember Istennel való találkozása, a Teremtés könyvétől egészen Krisztus újbóli eljöveteléig. A találkozásról szólnak a domborművek történetei. Olyan találkozásokról, amelyekk felforgatják az ember eddigi életét.

,,A keresztény üzenet nemcsak informatív, tájékoztató, hanem performatív, átalakító - azaz az evangélium nemcsak valami tudható dolgok közlése, hanem olyan közlés, amely tényeket hoz létre és megváltoztatja a életet." (XVI. Benedek pápa: Spe salvi) A templomkapu egy különleges hely. Érintkezési pont. A találkozás és egyben az elválasztás helye. Találkozási pont, ahol a szakrális tér a profán világgal találkozik, kapcsolódási pontot teremtve a világ számára a szentség felé. Elválasztási pont, mely határozottan választja el a két világot egymástól. Beenged és elzár, megnyílik, ugyanakkor kívül is rekeszt. Lehetőséget kínál, megállásra késztet. Érintkezési pont, ahol az ember lendületet vehet a felemelkedéshez. Határhelyzet, ahol a kapu megköveteli tőlünk a megállást, a változást, felébreszti a megtisztulás iránti vágyat, hogy így beléphessünk egy magasabbrendű valóságba. Világunkban – melyet nevezzünk most a kapun kívül rekedt világnak – különös jelentőséget kap a templomkapu. Találkozási pont a hit és a hitetlenség világa között. A bronzkapu alapgondolota ez a találkozás: az ember Istennel való megrendítő, szenvedélyes és felemelő találkozása, az ószövetségi Teremtés könyvéből indulva Krisztus újbóli eljöveteléig:

1-2. A bűnbeesés: Ádám és Éva kiűzetése a paradicsomból (Ter3,1-4)

3. Ábrahám áldozata: Ábrahám és Izsák (Ter22,1-18)

4. Jákob harca az angyallal (Ter32,25-32)

5-6. A Szent Család és a királyok imádása (Szent István ábrázolással)

7. Jézus megkeresztelkedése

8. Jézus és a szamáriai asszony

9-10. Az utolsó vacsora

11-12. A keresztrefeszítés (Szent Imre ábrázolással)

13-14. Trónoló Krisztus és a négy evangélista

2008. október

Ozsvári Csaba ötvösművészHa fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!