Képviselő-testület

Képviselő-testület választás 2015

Dátum: 2015. április 13. hétfő
Utolsó módosítás: 2021. június 11. péntek
Kategóriák: Közösség
Címkék: Képviselő-testület

A testület elnöke:
Harkai Gábor plébános

A jelöltek közül a megválasztandó testületnek hivatalból tagja:
Lantosné Megyesi Schwartz Dóra – kántor-karvezető
Németh László – lelkipásztori kisegítő
Szloboda Lajos – lelkipásztori kisegítő

Választható jelöltek:
Dr. Balló Zsófia
Balogh Zoltán
Bilik Mária
Ifj. Budavári Zoltán
Czajlik Nóra
Cseh Zsuzsanna
Finok Zoltán
Gutowski Robert
Herczku Gyula
Horváth Norbert
Jordán László
Dr. Kővágó István
Megtért Mária Magdolna
Miczinger Andrea
Dr. Monostoriné Dr. Turáni Emese
Czudarhelyi Gizella
Reményi Judit
Sadecky Ilona
Schumicky András
Dr. Szilágyi Szabolcs

A szavazás módja:

  • választásra a szentmisék és liturgiák alkalmával van lehetőségünk itt a templomban2015. május 3-ig;
  • a testület választható tagjainak száma 13;
  • a választott képviselők nevét, kérjük, aláhúzással jelöljék;
  • A szavazat akkor érvényes, ha legfeljebb 13 jelölt nevét húztuk alá – az aláhúzott nevek száma kevesebb lehet 13-nál, de több nem;
  • a kitöltött szavazólapokat a kijárati polcon található dobozba helyezhetjük el;
  • egyházközségünk valamennyi nagykorú tagja egy szavazólap leadására jogosult;
  • a szavazás titkos.

A képviselőtestületi jelöltlistára ajánlást lezártuk.

A lenti űrlapon is leadhatják jelölésüket 2015.04.24-én 18 óráig, mely javasoltak nevét Gábor atya egy táblázatban megkapja.

A képviselő-testültet tagságának feltételei.
Csak olyan katolikusok lehetnek, akik
a) tartósan az egyhközség területén laknak;
b) ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
c) teljes cselekvőképességük van,
d) az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből,
e) megbérmálkoztak, de ettől egy ideig el lehet tekinteni;
f) az egyházi adót fizetik,
g) életkoruk 18-70 év között van;
h) készek e feladat ellátására.

A képviselő-testültet tagjai.
Hivatalból a plébános, a megyés püspök által oda beosztott vagy ott működő más lelkipásztorok, a szerzetesi plébánia templomban a szerzetes papok, a kántor, ha van katolikus iskola, annak az igazgatója és a hitoktatók közül egy, akit ők választanak maguk közül, és azok, akik a plébános megítélése szerint munkakörük, társadalmi helyzetük miatt fontosak. De ezek a megválasztott képviselők számának 1/3-ánál nem lehetnek többen!

A képviselő-testület tagjainak választása.
A jelöltek listáját a fentiekre figyelve kell összeállítani. E listát a hívek ajánlására és az előző képviselők megkérdezése után a plébános állítja össze.

A képviselő-testület megválasztott tagjai:

Tagok:
Bilik Mária,
ifj. Budavári Zoltán (számvevő),
Czajlik Nóra,
Czudarhelyi Gizella,
Horváth Norbert,
Jordán László (pénztáros),
Dr. Kővágó István (jegyző),
Lantosné Megyesi-Schwartz Dóra (kántor – karvezető),
Megtért Mária Magdolna (a testület világi elnöke, temetőgondnok),
Miczinger Andrea (gazdasági felügyelő),
Dr. Monostoriné Dr. Turáni Emese (a karítatív munkacsoport vezetője),
Németh László (lelkipásztori kisegítő, számvevő, az ökumenikus munkacsoport vezetője),
Reményi Judit (a sajtófelelős és a pályázatfigyelő munkacsoport vezetője),
Sadecky Ilona (a családgondozási munkacsoport vezetője),
Schumicky András (gazdasági gondnok),
Szloboda Lajos (lelkipásztori kisegítő, hitoktató, a liturgikus és a hitoktatási munkacsoport vezetője),
Balogh Zoltán (lelkipásztori kisegítő)

Póttagok:
Dr. Balló Zsófia,
Gutowski Robert,
Dr. Szilágyi Szabolcs,
Cseh Zsuzsanna,
Finok Zoltán,
Herczku GyulaHa fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!