Képviselő-testület

Képviselő-testület választás 2010

Dátum: 2010. április 11. vasárnap
Utolsó módosítás: 2015. április 25. szombat
Kategóriák: Közösség
Címkék: Képviselő-testület

Egyházközségi képviselő-testület választás 2010

A 2010-ben megválasztott egyházközségi képviselő testület tagjai és póttagjai

Képviselő-testület 2010

felső sor: Michels Gábor, Karvázy Szabolcs (lemondott 2011-ben), Király Endre, Jordán László, Gutowski Robert, Kecskés Géza, Horváth Norbert, Havas Vince, Polgár András, Dr. Kővágó István, Schumicky András
alsó sor: Lantosné Megyesi Schwartz Dóra, Megtért Mária Magdolna, Dalmadi Rudolf, Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítő, Budavári Zoltán, Harkai Gábor plébános, Tankó Ernő, Czajlik Gabriella, Bilik Mária, Reményi Judit
a képről hiányzik: Ribényi Orsolya, Miczinger Andrea


Egyházközségünkben – akárcsak az egyházmegye többi plébániáján –a tavasszal lejár a 2005 tavaszán alakult képviselőtestület mandátuma. Így az egész egyházmegyében – így nálunk is – ezekben a hetekben zajlik az új képviselőtestület megválasztása.
Érdemes néhány gondolatot szentelnünk annak, mi is lényegében az egyházközségi képviselőtestület, kik lehetnek tagjai, illetve ismertetnünk a választás menetét és a jelöltek listáját.
A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata szerint aképviselőtestület a plébánia tanácsa, melynek feladata a közösség célkitűzéseinek Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében történő előmozdítása. Vezetője a plébános. Tagjai a képviselők, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig – indokolt esetben – külön meghívással jelölnek ki. A testület működésének megkezdéséhez a megyés püspöktől kapott megerősítés szükséges.
A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
• tartósan az egyházközség területén laknak, vagy ha nem laknak ott, legalább egy évetevékenyen részt vesznek az egyházközség életében;
• teljesen cselekvőképesek;
• az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből;
• lehetőség szerint megbérmálkoztak;
• egyházi hozzájárulásukat fizetik;
• 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek
és készek a feladat ellátására.

Az elmúlt hetekben plébániánkon a híveknek lehetőségük volt, arra hogy a képviselőtestületbe általuk alkalmasnak tartott jelölteket ajánljanak. A jelölések felhasználásával, a jelöltek megkérdezése után Gábor atya összeállította a képviselőtestületi tagságra szavazásra kijelöltek listáját. A listát a templomban kifüggesztettük, illetve itt is közöljük. Hivatalból tagja lesz a képviselőtestületnek egyházközségünk esetében Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítő.

A híveknek 2010. április 9-ig van lehetőségük arra, hogy a jelöltekkel kapcsolatban észrevétellel éljenek, illetve jelezzék azt, ha a jelölttel kapcsolatban őt a jelölésből kizáró okról tudnak. Észrevételüket írásban tehetik meg, és azt a budajenői plébánia címére (Harkai Gábor,2093 Budajenő, Kossuth Lajos u. 25.) küldjék!

A szavazási lista ezután válik véglegessé és következik maga a szavazás. Szavazásra az adófőkönyvben szereplő családok nagykorú, katolikus tagjai jogosultak. A szavazólistákat és a szavazással kapcsolatos tudnivalókat eljuttatjuk az érdekelt családokhoz. 2010. április 11-én, vasárnap a szentmise után a templomban az arra jogosultak átvehetik szavazólapjukat. Aki ekkor nem tud jelen lenni, annak számára a rendelkezésünkre álló címre kézbesítjük azt.
A szavazatok leadásának határideje 2010. április 26., hétfő.
A szavazólapokat elhelyezhetjük a templomban erre a célra kijelölt szavazóurnába, illetve postára adhatjuk a budajenői plébánia fentebb már jelzett címére. Érvényesen szavazni legfeljebb 12 jelölt egyértelmű megjelölésével lehet. Az összegyűlt szavazólapokat a plébános által kijelölt bizottság a határidő letelte után összeszámlálja és a végleges névsort a kapott szavazatok száma alapján összeállítja.
A teljes jegyzéket a plébános a szavazatszámláló bizottság tagjaival is aláíratva a megyés püspökhöz terjeszti fel, hogy ő a megválasztottakat tisztségükben megerősítse.
Az újonnan megválasztottak a következő vasárnapok egyikén, a hívek jelenlétében, szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.Kategóriák

Archív

Címkék

Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson a feliratkozás gombra és kövesse az utána leírt utasításokat!