Képviselő-testület

Képviselő-testület választás 2010

Dátum: 2010. április 11. vasárnap
Utolsó módosítás: 2015. április 25. szombat
Kategóriák: Közösség
Címkék: Képviselő-testület

Egyházközségi képviselő-testület választás 2010

A 2010-ben megválasztott egyházközségi képviselő testület tagjai és póttagjai

Képviselő-testület 2010

felső sor: Michels Gábor, Karvázy Szabolcs (lemondott 2011-ben), Király Endre, Jordán László, Gutowski Robert, Kecskés Géza, Horváth Norbert, Havas Vince, Polgár András, Dr. Kővágó István, Schumicky András
alsó sor: Lantosné Megyesi Schwartz Dóra, Megtért Mária Magdolna, Dalmadi Rudolf, Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítő, Budavári Zoltán, Harkai Gábor plébános, Tankó Ernő, Czajlik Gabriella, Bilik Mária, Reményi Judit
a képről hiányzik: Ribényi Orsolya, Miczinger Andrea


Egyházközségünkben – akárcsak az egyházmegye többi plébániáján –a tavasszal lejár a 2005 tavaszán alakult képviselőtestület mandátuma. Így az egész egyházmegyében – így nálunk is – ezekben a hetekben zajlik az új képviselőtestület megválasztása.
Érdemes néhány gondolatot szentelnünk annak, mi is lényegében az egyházközségi képviselőtestület, kik lehetnek tagjai, illetve ismertetnünk a választás menetét és a jelöltek listáját.
A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata szerint aképviselőtestület a plébánia tanácsa, melynek feladata a közösség célkitűzéseinek Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében történő előmozdítása. Vezetője a plébános. Tagjai a képviselők, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig – indokolt esetben – külön meghívással jelölnek ki. A testület működésének megkezdéséhez a megyés püspöktől kapott megerősítés szükséges.
A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
• tartósan az egyházközség területén laknak, vagy ha nem laknak ott, legalább egy évetevékenyen részt vesznek az egyházközség életében;
• teljesen cselekvőképesek;
• az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből;
• lehetőség szerint megbérmálkoztak;
• egyházi hozzájárulásukat fizetik;
• 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek
és készek a feladat ellátására.

Az elmúlt hetekben plébániánkon a híveknek lehetőségük volt, arra hogy a képviselőtestületbe általuk alkalmasnak tartott jelölteket ajánljanak. A jelölések felhasználásával, a jelöltek megkérdezése után Gábor atya összeállította a képviselőtestületi tagságra szavazásra kijelöltek listáját. A listát a templomban kifüggesztettük, illetve itt is közöljük. Hivatalból tagja lesz a képviselőtestületnek egyházközségünk esetében Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítő.

A híveknek 2010. április 9-ig van lehetőségük arra, hogy a jelöltekkel kapcsolatban észrevétellel éljenek, illetve jelezzék azt, ha a jelölttel kapcsolatban őt a jelölésből kizáró okról tudnak. Észrevételüket írásban tehetik meg, és azt a budajenői plébánia címére (Harkai Gábor,2093 Budajenő, Kossuth Lajos u. 25.) küldjék!

A szavazási lista ezután válik véglegessé és következik maga a szavazás. Szavazásra az adófőkönyvben szereplő családok nagykorú, katolikus tagjai jogosultak. A szavazólistákat és a szavazással kapcsolatos tudnivalókat eljuttatjuk az érdekelt családokhoz. 2010. április 11-én, vasárnap a szentmise után a templomban az arra jogosultak átvehetik szavazólapjukat. Aki ekkor nem tud jelen lenni, annak számára a rendelkezésünkre álló címre kézbesítjük azt.
A szavazatok leadásának határideje 2010. április 26., hétfő.
A szavazólapokat elhelyezhetjük a templomban erre a célra kijelölt szavazóurnába, illetve postára adhatjuk a budajenői plébánia fentebb már jelzett címére. Érvényesen szavazni legfeljebb 12 jelölt egyértelmű megjelölésével lehet. Az összegyűlt szavazólapokat a plébános által kijelölt bizottság a határidő letelte után összeszámlálja és a végleges névsort a kapott szavazatok száma alapján összeállítja.
A teljes jegyzéket a plébános a szavazatszámláló bizottság tagjaival is aláíratva a megyés püspökhöz terjeszti fel, hogy ő a megválasztottakat tisztségükben megerősítse.
Az újonnan megválasztottak a következő vasárnapok egyikén, a hívek jelenlétében, szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!