Képviselő-testület

Képviselőtestületi beszámoló 2005-2010

Dátum: 2010. április 11. vasárnap
Utolsó módosítás: 2015. április 25. szombat
Kategóriák: Közösség
Címkék: Képviselő-testület

Beszámoló a Pátyi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének 2005. május és 2010. április között végzett munkájáról


Testületünk 2005. májusában, 14 taggal kezdte meg munkáját. A testület egyházi elnöke az életének 89. esztendejében járó Zsolnay Béla apátplébános atya, világi elnöke Budavári Zoltán lett. A testület elnöke ma Harkai Gábor plébánosi jogkörrel felruházott adminisztrátor, Budajenő plébánosa.
Testületünk tagjai kivétel nélkül feladatuknak érezték a Gutowski Robert, pátyi fiatal építész által jegyzett templomtervek szerinti új katolikus templom felépítését. Akkor hittük, ma már tudjuk, hogy templomot csak erős közösség tud építeni, ezért különös hangsúlyt fektettünk közösségünk építésére. Ehhez olyan programokra volt szükség, mely „megszólította” valamennyi korosztály képviselőit.
A programok tervezésében és szervezésében a pátyi testületek történetének első hölgy tagjai és családtagjaik, segítőik vittek vezető szerepet. Reményiné Somlai Judit és Czajlik Gabriella évről évre megtervezték a korosztályonkénti közös programok tartalmát és időpontjait.
Szólt program a kicsiknek, az iskoláskorúaknak, a fiataloknak, a felnőtteknek, de az – éveik számát tekintve – idősebbeknek is. Általuk és velük együtt szórakozhattunk családi farsangon, barlang túrákon, könnyebb és ún. „hajszoló” teljesítmény túrákon. Táborozhattunk nyáron és télen, általában 50-60, esetenként 80-100 embert is megmozgatva.A munkában segítőjük Horváth Norbertné Németh Ági volt.
Együtt köszöntöttük a nyarat tanévzáró bulikon Havas Vince, egyházközségünk gondnokának telkén és együtt búcsúztattuk a nyarat ugyanitt. Czajlik Zoltán testvérünk szervezésében végigjártunk jó néhány barlangot Budapesten, Aggteleken és Balatonedericsen. Kiadós „séták” alkalmával ismerkedhettünk meg a jellegzetes karszt jelenségekkel a szögligeti Szalamandra ház környékén, szintén az ő vezetésével. A méltán közkedvelt kajaktúrákat szintén programfelelőseink szervezték.
A Szent Imre napi búcsú évről évre jelentősebb eseménnyé nőtte ki magát. A reggeli szentmisét követő játékos, szórakoztató műsorok, színvonalas előadások egyre több érdeklődőt csalogattak el a Művelődési Házba. Itt évek óta ebéddel is készültünk, hogy a búcsúban részt vevők számára ne csak a kultúra, hanem a kulináris élvezetek is örömet szerezzenek. Ez utóbbira volt garancia Havas Vince és Rotharidesz Frici bácsi utolérhetetlen kettőse, melynek „eredményét” tavaly Püspök atya is megkóstolhatta.
A Karácsony és a Húsvét eseményekben gazdag liturgiája kapcsolatot teremtett a bibliai események és a városokban már kihaló félben lévő régi magyar népszokások között. A betlehemes játék megszervezésében Horváth Norbertné Németh Ágnes, Czajlik Gabriella valamint az óvodai katolikus hittanfoglalkozások vezetői Reményi Lilla, Czajlik Rita, Czajlik Nóra és Csernenszky Júlia dolgozik évről évre, csakúgy, mint a Mikulás „érkeztetésében” és a Mikulás-túra megszervezésében. Évről évre egyre több kisebb-nagyobb gyermek izgulja vagy mosolyogja végig (életkortól függően) a Nagyszakállú érkezését templomunkba és élvezi önfeledt örömmel, az ajándékvárás izgalmában, a betlehemes játék csodálatos meseszövését és dallamait.
Havas Vince, egyházközségi gondnokunk nevéhez fűződik a mára hatalmas népszerűségre szert tett PÁTYI TAVASZ alap ötlete. 2006-ban az ő segítségével szervezett Pátyra búzaszentelő szentmisét a Kossuth Rádió. Reméltük és hittük, ezzel hagyományt teremtünk. Szerencsére igazunk lett!
Már 2006-ban is csatlakoztak a búzaszentelő szentmiséhez más rendezvények, s ez a következő években tovább folytatódott. Mára már igazi kulturális fesztivált láthatunk nívós előadókkal és kézműves vásárral. Napjainkra a rendezvény főszervezője ugyan Páty Község Önkormányzata és az Alapítvány Páty Fejlesztéséért, a programok szervezésében, a színvonalas előadók toborzásában egyházközségünk továbbra is részt vesz. A fesztivál központi eseménye pedig továbbra is a búzaszentelő szentmise maradt.
2009-ben Spányi Antal megyés püspök mondott szentbeszédet, idén Takács Nándor nyugalmazott megyés püspök celebrált szentmisét a megjelenteknek az új templom falai között.
A közösség építés célja, hogy minél több olyan híve legyen egyházközségünknek, akik a magukénak érzik közös örömeinket és gondjainkat. Az elmúlt 5 év alatt örvendetesen gyarapodott egyházközségünk vallását is gyakorló, hitét nyíltan felvállaló híveinek száma.Örömteli, hogy közöttük egyre több a kisgyermek.
Ünnepi szentmiséink régóta „teltházasak”, de a „köznapi szentmiséken” (olyan vasárnapokon, amikor nincs egyházi ünnep) is időben kell a templomba érkeznie annak, aki ülőhelyet szeretne kapni. Egy-egy szentmisén 8-10, sőt 12 gyermek is ministrál – gyakran csak a fizikai korlátok (nincs elég hely!) akadályozzák, hogy még többen legyenek.
Mondják és igaz, „templomot ma az épít, aki hisz a katolikus magyarság lélekszámának gyarapodásában.” Mi hiszünk!
A sok gyermek nagy felelősség, de ebben a most leköszönő testület tagjai már gyakorlottak. 13 világi képviselőnknek összesen 45(!) gyermeke van.
Nem számít különlegesnek az 5, sőt a 6 gyermek sem közöttük családonként! Jelenlegi programfelelőseink (Reményiné Somlai Judit, Czajlik Gabriella) nemcsak hivatásukban (pedagógus), hanem gyermekeik számát tekintve is napi szinten élik meg a sok gyermek lelki vezetésének és mindennapi programjaik beosztásának felelősségét.
A gyermekek lelki vezetésében komoly támaszt jelent a Schönstatt családmozgalom, melyben képviselőtestületünk három tagja (Karvázy Szabolcs, Reményiné Somlai Judit és Schumicky András) családtagjaival egyetemben, részt vesz.
Béla atya 2008. február 4-i halála óta egyházközségünknek nincs helyben lakó plébánosa, így a világi hívők szerepe felértékelődött. Úgy vélem, kijelenthető, sikerült a liturgiákat, korosztályos lelki gyakorlatokat, a karitászt, a család pasztorációt és az imaórákat úgy szerveznünk, hogy Gábor atya leterheltsége senki számára ne okozzon nehézséget. A lelki gondozásban, csakúgy, mint a pap nélkül végezhető szertartások bonyolításában (pl. temetés) elsősorban Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítő vesz részt. Rajta kívül több hitoktató is működik az egyházközségben, akik között egyre több a fiatal. A sekrestyési feladatokat, a karitász csoport vezetését Schumicky Ildikó látja el, aki 6 gyermeke mellett a család pasztorációban is példásan közreműködik. Munkájáért – néhány hitoktatóhoz hasonlóan – díjat nem fogad el, azt igazi szolgálatnak tekinti és felajánlásként végzi.
A működési feltételeknél maradva nem maradhat szó nélkül jelenleg használt templomunk díszítése. Nem csupán a környező települések templomainak díszítettségét alapul véve, de önmagához képest is igazi élmény a karácsonyi, a húsvéti vagy pünkösdi templombelső, illetve az úrnapi körmenet igazi virágözöne. A díszítettség, mely nemcsak a kiemelkedő egyházi ünnepeken, hanem a közbenső vasárnapokon is „tetten érhető”, egyházközségünk gondnokának, Havas Vincének és Polgár Gizinek, temetőnk új üzemeltető kertészének keze munkáját dicséri. Az értékes virágok ráadásul pénzszűkében lévő egyházközségünknek semmibe sem kerülnek, hiszen felajánlásként kapjuk Vincétől.
Fontosnak tartom hangsúlyozni és a közösség erejét mutatja, hogy a nagy ünnephez kötődő liturgiák (Húsvét, Karácsony) méltóak voltak az ünnep rangjához. Hívek nélkül, a vendég papok munkáját segítő ministránsok nélkül, az időnként önmagát is felülmúló egyházközségi kórusunk nélkül és a lelkes világi segítők nélkül nem ment volna…
A kórus az elmúlt öt évben méltán szerzett magának elismertséget itthon és külföldön (Kirchheimben) egyaránt. A kórust Lantosné Megyesi Schwartz Dóra vezeti. A szentmiséken a kórust Monostori Balázs kíséri orgonán.
A testület sajtófelelőse, Reményiné Somlai Judit és férje Reményi László nevéhez fűződik egyházközségünk lapja, a MÉGIS újraindítása, 2006 novemberétől. A lap azóta is teret ad az egyházközségünk életét és programjait bemutató írásoknak. A lapszámok nyomtatását Schumicky András bonyolította, így egyházközségünk számára költséget nem jelentett. Az újság így a környező településekre is eljuthatott.
Működésünk másik fontos területe a katolikus temető üzemeltetése. A képviselő testület Karvázy Szabolcs temetőgondnok vezetésével 2005 óta keresi a lehetőséget a temető méltó, de mégis hatékony üzemeltetésére – akár külső üzemeltető bevonásával. Megvizsgáltuk más, üzemeltetésbe adott temetők temetői szabályzatát, konzultáltunk ilyen temetők tulajdonosaival. Megalkottuk saját temetői szabályzatunkat, mely tartalmazza a temető belső rendjét is. A kegyeleti szolgáltatók bevonásával történő üzemeltetés mellett és ellene is szóltak érvek, de a testület végül úgy döntött, nem kegyeleti szolgáltatóval képzeli el a hosszú távú együttműködést. Közben bekértünk számos árajánlatot kegyeleti szolgáltatóktól, illetve feladtunk több hirdetést megfelelő végzettséggel rendelkező üzemeltető felkutatása érdekében. 2009. március 27-én fogadta el a testület 5/2009. számú határozatát, melyben üzemeltető felkérése mellet döntött. Jelenleg – kölcsönös próbaidő közbeiktatásával - Polgár Gizi kertészt, egyházközségünk tagját bíztuk meg a temető üzemeltetésének feladatával.
Az elmúlt 5 évben állandó problémát jelentett a temető méltó rendjének fenntartása, az otthagyott hulladék összegyűjtése és elszállítása, a szétvagdosott, megrongált kerítés kijavítása, a temető kaszálása, valamint a zöldhulladék elszállítása. A hulladék összegyűjtésében és elszállításában sokat segített testületünk tagja, a temetőgondnok helyettese, Tankó Ernő. ő saját kisteherautójával, saját költségére vitte el a temetőből a szemetet, melybe nemritkán tekintélyes mennyiségű - illegális úton a temetőbe jutott - kommunális hulladék és építési törmelék is került…
Továbbra is megoldásra vár a ravatalozó épületének a használat szabta követelményeknek és elvárásoknak való megfelelő átalakítása (pl. WC, kézmosó létesítése). A ravatalozó önkormányzati tulajdonban van, jóllehet a terület, amelyen áll, egyházközségi tulajdon. A feladat így tárgyalásokat igényel és az önkormányzati testületre vár.
Távlati célunk és talán most – az önkormányzathoz benyújtandó pályázat remélhetőleg sikeres elbírálását követően ez meg is valósulhatna – hogy elkészüljön temetőnk digitális sírhely katasztere, mely sokkal áttekinthetőbbé és sokkal könnyebben kezelhetővé tenné a temetői sírhelyek kiosztását, nyilvántartását és megváltási idejének lejáratát. Ez mintegy 500 ezer forintba kerül és az összegre a pályázati pénz nyújtana fedezetet.
Elkészült egyházközségünk képekkel illusztrált vagyonleltára, mely tartalmazza egyházközségünk ingó és ingatlan vagyonát. Az ingatlanokat – az új templom telkének kivételével – értékesítettük, az értük kapott vételárat – mely minden esetben magasabb volt vagy megegyezett a hivatalos becsértékekkel – az új templom építésére fordítottuk. A vagyonleltár elkészítése Schumicky András gazdasági felügyelő nevéhez fűződik.
Kecskés Géza mindeközben restaurálta az oltárt, a Feszty Masa által készített oltárkép keretét szú mentesítette, a papi széket felújította, megjavította a szentmise kezdetét jelző csengettyű elszakadt zsinórját és templomi zászlóinkat kitisztította.
Egyházközségünk kétségkívül legnagyobb, 5 évet átívelő, feladata volt az új templom, plébánia és közösségi ház építésének előkészítése, az építkezés megkezdése és – lehetőség szerint - befejezése. Az építkezést – szomszédunk többszöri fellebbezése miatt – csak 2007-ben kezdhettük meg. Az első kapavágás 2007. október 24-én történt.
Ekkor még velünk volt Béla atya is, aki a templomépítés feltétel nélküli támogatója volt. 2000-ben ő alapította a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítványt azzal a céllal, hogy az új templom építését támogassa. Az alapítvány vagyonát ekkor az ő megtakarított 100 ezer forintja jelentette…
Egyházközségünk külön grémiumot hozott létre az építkezés szakmai-pénzügyi koordinálása érdekében. A Templomépítést Koordináló Bizottság elnökének Gábor atya Schumicky Andrást nevezte ki, a grémium tagjai voltak még Havas Vince, Jordán László, Michels Gábor, Gutowski Robert és Reményi László. A bizottság tagjai heti gyakorisággal vesznek részt kooperációkon és végeznek munkaterület bejárást az építkezés helyszínén.
Felmérik az elvégzendő feladatokat, árajánlatokat kérnek be és ezeket a testület elé terjesztik. A testület által jóváhagyott munkákat megrendelik, ellenőrzik a teljesítés műszaki tartalmát és javaslatot tesznek a munkadíj kifizetésére. Munkájukhoz szükség esetén szakmai segítőket (szakértőket) is igénybe vesznek.
Egyházközségünknek nagy segítséget jelent az ÉrMe (értékmegőrző keresztény üzletemberek szövetsége) üzleti hálózattal való együttműködés, mely a magas színvonalú szakmai tartalom mellett felajánlásként végzett sok-sok munkaórát is jelent. Szintén hálával emlékezünk meg Márton atya zsámbéki premontrei szakmunkás diákjairól, akik - minden ellenszolgáltatás nélkül – végzik számunkra a templom válaszfalainak és határoló falazatainak felrakását. Az építkezéshez szükséges anyagok megvásárlása – az anyagi lehetőségek szűkös volta miatt – mindig több árajánlat egyidejű bekérése, értékelése, illetve folyamatos áralkukat követően ment végbe.
Az építkezés állásáról 2006 év eleje óta – havi rendszerességgel - cikksorozatban tudósított az egyházközség jegyzője, hogy örömeinkről, gondjainkról, az előttünk álló feladatokról és tevékenységünkről, valamint az egyházközség eseményeiről beszámolhassunk. A cikkek a Pátyi Kurír hasábjain olvashatók.
Igyekszünk önálló weblapunk (http://www.ude.hu) segítségével aktuális információkat a világhálón is közzétenni, melynek üzemeltetése és karbantartása szintén felajánlás Reményi László és Jordán László részéről.
A lehetséges támogatók felkutatása, a távolabb és a helyben élők tájékoztatása érdekében igyekeztünk minél több írott és elektronikus médiumban is hírt adni szándékainkról, erőfeszítéseinkről – közösségünk és templomunk építésének aktuális állásáról. A teljesség igénye nélkül:megjelent írás az Új Emberben, a Keresztény Életben, a Szent Kereszt Magazinban és a Budakörnyéki Iránytűben, valamint a Magyar Kurír című internetes újságban. Beszámolt templomunk építéséről a Magyar Televízió, a Duna Televízió és az Echo TV. Interjú hangzott el Schumicky Andrással, a Templomépítést Koordináló Bizottság elnökével, 2010. március 17-én a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásában.
Az építkezéssel - megannyi pályáztatás, árajánlat bekérés és egyeztetés után - eljutottunk a mai állapotig, amikor is elkészült az új templom vasbeton vázszerkezete, a teljes tetőzet, a kerítés és a harangtorony. Zajlik a templom nyugati falának külső szigetelése és a külső-belső tereprendezés. Mivel szokásos év eleji pályázatunkra Püspök atya idén nem tudott forrást biztosítani, az épület zárhatóvá tételét, a nyílászárók behelyezését és a külső falburkolat – legalább részleges – felrakását idén nem tudjuk elvégeztetni. Eddig mintegy 280 millió forint épült be új templomunkba, melyből 57 millió forint érkezett az Egyházmegyei Hivataltól, további 127 millió forintot Egyházközségünk fizetett ki és mintegy 96 millió forintot tesznek ki az adományok és ingyenes felajánlások (pl. harangok öntetése, harangtorony építése, kerítés építése, templomtér belső aljzatburkolata, emeletre és a tetőtérbe vezető lépcsők, tervezői díjak, műszaki ellenőrzés, sok-sok segédmunka, stb.). A használatba vételhez még mintegy 80 millió, a teljesen kész állapothoz mintegy 150-160 millió forint volnamég szükséges - mai árakon számolva.
Fentiek ellenére, vagy éppen azért, több búzaszentelő püspöki szentmisének is otthont adott már az épülő templom, sőt, Spányi Antal megyés püspök atya 2009 novemberében – Szent Imrének, templomunk védőszentjének ünnepén – bérmált is az épület falai között!
2009-ben elveszítettünk egy igaz barátot Ozsvári Csaba (1963-2009) egyházi ötvösművész személyében. ő, akinek munkái méltán vívtak ki ismertséget és elismertséget még a Vatikánban is, élete legnagyobb munkáját szerette volna megvalósítani új templomunk bronzkapujának elkészítésével. Halálával nehezen pótolható űrt hagyott maga után… A megkezdett munkát most barátja és pályatársa, Pogány Gábor Benő fejezi majd be.
Egyházközségünk legfontosabb működési bevételeit az egyházi hozzájárulás jelenti, melyet szerencsére egyre többen fizetnek. Az összegek nyilvántartása, a befizetett adományok regisztrálása, az egyházközségi bankszámla kezelése és a különböző kifizetések időben történő teljesítése egyházközségünk pénztárosának, Jordán Lászlónak a feladata. Matematikusként példamutató pontossággal készítette el féléves és éves jelentéseit, valamint az egyházközség zárszámadását és költségvetését. Tette ezt olyan időben, amikor az egyházközség éves költségvetése meghaladta a 100 millió forintot. Segítői a számvevők (Michels Gábor, Kecskés Géza) voltak, akik a testületi jóváhagyást megelőzően áttekintették az adatokat.

Végezetül az egyházközségi képviselők nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik az elmúlt öt évben szimpátiával kísérték munkánkat és segítséget nyújtottak számunkra az említett eredmények eléréséhez.

Páty, 2010. április hónap

Dr.Kővágó István jegyző
Pátyi Római Katolikus EgyházközségHa fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!