Események Az egyházközség életével kapcsolatos események

Szinódus

Dátum: 2022. január 22. szombat
Utolsó módosítás: 2022. február 20. vasárnap
Kategóriák: Közösség
Címkék:

Hívjuk a Szentlelket! Szeretnélek benneteket kérni, hogy imádkozzunk azért, hogy a Lélek vezessen minket! Kérem, hogy vállaljátok el minél többen, hogy naponta imádkoztok a szinódusért, a szinódusi imát, egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát. Aki ezt pünkösd ünnepéig vállalni tudja, kérem, hogy az email címemre legyen szíves, pár szóval írja meg. harkaigp@gmail.com

Töltsétek ki az alábbi kérdőívet! Akkor tudunk a megújulás útján közösen haladni, ha minél több gondolatot tudunk megismerni. Köszönöm szépen, ha időt áldoztok erre.

Szinódusi kérdőív online kitölthető itt.

Szinódusi kérdőív nyomtatható verzió.

Szeretettel: Gábor atya


A szinódus imája

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze.

Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben;

taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta.

Gyengék és bűnösök vagyunk;

Add, hogy ne szítsunk zűrzavart.

Ne engedd, hogy hitbeli ismereteink hiányosságai tévútra vezessenek, vagy hogy részrehajlás befolyásolja döntéseinket.

Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes.

Mindezt tőled kérjük, aki minden időben és mindenütt munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Ámen.


Kedves Testvérek!

Már több hete imádkozunk a szentmisék végén a szinódusért. Mi is ez, mit szeretne kérni tőlünk Ferenc pápa, mi az, amibe most mi is bekapcsolódhatunk? A kérdésekre Spányi Antal püspök atya szentbeszéde, ad nekünk választ, amit 2021. október 18-án mondott.

Az Egyháznak szüksége van a megújulásra – A szinódusi út kezdetének meghirdetése a Székesfehérvári Egyházmegyében

2021.10.17. – Ferenc pápa október 10-én meghirdette a soron következő vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamatot. Spányi Antal megyés püspök Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban, szentmise keretében jelentette be ünnepélyesen a szinódusi út egyházmegyei kezdetét és szólított fel egymás meghallgatására, imádságos életünk elmélyítésére, a Szentlélek befogadására, elcsendesedésre, hogy az Isten szavát meghallva vállaljuk küldetésünket a világban. A Szentatya szándéka szerint október 17-én vette kezdetét a 2023 márciusáig tartó egyházmegyei szakasz, amely a következő püspöki szinódus témáját veszi alapul: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés” – kulcsszavakkal.

A város megjelent papjaival és a Szent Imre-iskolások részvételével tartott szentmisében Spányi Antal püspök felolvasta Ferenc pápa szinódusi imáját, amelyben a Szentlélek vezetését kéri az egységre, az igaz útra. De mi is a szinódusi út? Mi volt a Szentatya szándéka a szinodalitással? A főpásztor kifejtette: az ember számos szokást alakít ki az életében, aminek könnyen a rabjává válik. Az Egyházban is vannak kialakult gyakorlatok, amelyek időről időre megújulásra szorulnak. Nem azért, mert nem igazak, hanem azért, mert az ember és környezete annyira megváltozott, hogy ezekkel a szokásokkal nem tud mit kezdeni. Ezért van az Egyháznak szüksége arra, hogy mindig megújuljon. Ezt egészen kivételes erővel érezte meg Ferenc pápa, és nyitotta meg a szinodális folyamatot, hogy keressük meg az Egyház megújulásának útját, és a Szentlélekre hallgatva legyünk a Szentatya társai. Mert együtt kell járnunk Krisztus nyomában, hogy a közösségeinkben megújulva az egész Egyház is megújulhasson. A pápa a szolgálat szellemében akar új lendületet adni Egyházunk életének, ki akar mozdítani bennünket jól megszokott komfortunkból, és új utakra akar vezetni. „Nyíljunk meg a Szentlélek indítására, és vállaljuk fel azt a küldetésünket, amely minden megkeresztelt emberé, az Egyház születésétől kezdve. Vagyis vállaljuk a felelősséget az evangéliumért, a misszióért, az egész Egyházért. Ránk van bízva az evangélium, amit ismernünk kell és megélnünk, amelynek fényét, örömét sugároznunk kell a világba. Ez a mi missziónk, amelyben felelősek vagyunk minden emberért, különösen a körülöttünk élőkért, a másik ember hitéért, vallásgyakorlatáért. És nemcsak a családunkért, hanem az egész Egyházért is felelősek vagyunk, hisz titokzatos testének mindannyian része vagyunk, és ha egy testrész beteg, akkor az egész testért kell imádkoznunk. Így lehetünk aktív részesei az Egyház életének” – hangzottak el a főpásztor szavai.

A püspök arról is beszélt, a Szentatya szeretné megszólítani a hívőket ott, ahol élnek: a plébániákon, a kisebb közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, csoportokban, hogy mindannyian érezzék: meghívást kaptak arra, hogy közösen halljuk meg a Szentlélek sugallatait. Ő azért jön, hogy életet és életerőt leheljen az Egyházba, és megerősítse a közösségeket. Fel akar rázni bennünket a megszokott vallásosságunkból, és közös gondolkodást, közösen vállalt felelősséget akar megteremteni bennünk. Közösséggé kell formálódnunk, amely felvállalja küldetését a világban, amely felelősséget érez az egész Egyházért, és amely részt vesz a misszióban.

A főpásztor azért is hangsúlyozta a Szentlélek kiemelt szerepét a szinódusi úton, mert az Egyház új kihívásokkal találkozik, új kérdésekről, új módon kell szólnia, hogy elérje az embereket és figyeljenek hangjára. A Lélek frissességével kell válaszolnia az emberek életét érintő problémákra. De megújulásra van szüksége ahhoz is, hogy az evangéliumot minél több emberhez eljuttassa, hogy minél több ember meghallja, befogadja az Örömhírt, amely átformálja életét.

„Mi is megkezdjük ezzel a szentmisével a felkészülést, mert együtt akarunk haladni a világegyházzal a megismerés, megértés és a megosztás útján. Most mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy részt vállaljunk az Egyház életéből és küldetéséből. Részünk legyen nem- csak jogainkból, hanem kötelességeinkből is” – hangsúlyozta Spányi Antal püspök, majd arról beszélt, korunk nagy kérdése: merre akarja vezetni a Lélek az Egyházat? Miként lehet közösen teljesíteni az Isten akaratát ebben az új évezredben, az emberiségnek ebben az új korszakában. „Legyen ez a készületi alkalom elsősorban az imában való elmélyülés időszaka, próbáljuk meg a csöndben megengedni Istennek, hogy szóljon hozzánk, hagyjuk, hogy a Szentlélek mondja meg lelkünkben, mit akar az Isten az életünkkel. Merre akar vezetni, milyen feladatokat akar rajtunk keresztül teljesíteni a világban. Legyen ez a készületi idő alkalom egymás meghallgatására is, Isten jelenlétében, a Szentlélek fényében. Engedjük, hogy a Lélek vezessen bennünket arra az igazságra, amely a teljes és örök igazság. Legyen ez a készületi alkalom a Szentlélek befogadásán túl az elcsendesedésre! Mert amikor zajban, az információ áradatában élünk, elveszítjük önmagunkat, sodródunk és céltalanok leszünk, mert nem halljuk meg Isten szavát. Legyünk tehát az Isten jelenlétében elcsendesedő emberek a következő időszakban, és hagyjuk, hogy a Lélek formáljon bennünket. Vállaljuk, amit a Szentlélek általunk akar tenni a világban, az Egyházban. Adja az Úr, hogy nyitottak legyünk erre, és az Ő kegyelme vezessen bennünket! – fejezte be buzdító gondolatait a szinódusi útról a megyés püspök.

A szentmise végén a főpásztor megköszönte, hogy a könyörgéseket és az oltárszolgálatot a szentimrés diákok végezték, és a pedagógusok, a hívek jelenlétét, akik fontosnak tartották, hogy eljöjjenek erre a rendkívüli alkalomra.

Berta Kata


Érdemes elolvasni a Szentatya üzenetét is:

Kedves Testvéreim!

Szeretném megköszönni, hogy itt vagytok.
Mindegyikőtök szívében kérdések és remények vannak.
Biztos vagyok abban, hogy a Lélek vezetni fog bennünket, és megadja a kegyelmet, hogy együtt haladjunk előre, hogy meghallgassuk egymást.
Meghívást kaptunk az egységre, a közösségre, a testvériségre, mely annak átérzéséből fakad, hogy Isten egyetlen szeretete ölel át bennünket. Mindannyiunkat.

A szinódusnak három kulcsszava van: közösség, részvétel és küldetés.
A közösség az Egyház természetét fejezi ki. A közösség: összetartozás és belső teljesség a kegyelemben, az igazságban, az együttműködésben.
A küldetés: apostoli elkötelezettség a mai világ iránt. Az Egyház azt a küldetést kapta, hogy hirdesse és a népek között terjessze Krisztusnak és Istennek az országát.
A részvétel: a keresztségben kapott hit követelménye. Mindenki részvétele alapvető egyházi kötelezettség! Mindenki meg van keresztelve, ez a személyazonosító igazolványunk!

A szinódus lehetőséget kínál számunkra a missziós és ökumenikus jellegű irányváltásra.

A szinódus nem mentes kockázatoktól.
Az első veszély a formalizmus: a szinódus egy út, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy kedvező képet fessünk magunkról.
A második veszély az intellektualizmus – az elvontság: ha egyfajta tanulmányi csoportot csinálunk, ahol az Egyház problémáiról és a világ bajairól okos, de elvont felszólalások hangzanak el.
Végül a mozdulatlanság kísértése: hogy „mindig is így csináltuk”, jobb, ha nem változtatunk.

Legyen ez a szinódus a Lélek által lakott időszak!
Mert a Lélekre van szükségünk, aki megszabadít minden bezárkózástól, feléleszti, ami halott, széttöri a láncokat és örömöt áraszt.
A Szentlélek az, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket.

Legyen az Egyház nyitott hely, ahol mindenki otthon érzi magát.
Váljunk a meghallgatás Egyházává.
Váljunk a közelség Egyházává.

Isten stílusához kell visszatérnünk! Isten stílusa közelség, együttérzés, gyengédség.

Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét!
Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!