Templomépítés történet

Templomépítés 2017

Dátum: 2017. április 09. vasárnap
Utolsó módosítás: 2019. január 19. szombat
Kategóriák: Templom építés
Címkék:

2017. december. A Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal megrendelésére elkészültek a templombelső részletes tervei, immár a megvalósuló állapotot figyelembe véve. Januárban Püspök atya tervbemutatón hagyja jóvá a terveket és engedélyezi azok megvalósítását. Határozottan kijelentette, hogy az egyházmegyei anyagi forrás a templom szentelhető állapotának elérését segíti, így abból sem művészeti alkotások (szobrok, festmények), sem a templom orgonájának beszerzése nem finanszírozható.

2017. augusztus-november. Befejeződött a templom előtti parkoló építése. Elkészült a belső udvar és a templom kerítésén kívüli területek füvesítése Polgár Gizi irányításával és a hívek aktív közreműködésével. A főbejárati kapu megerősítése megtörtént - a biztonságos használat érdekében kinyitott állapotban most már letűzővel rögzíthetők is a szárnyak. Sajnos ez a kapu nem igazán „sikertörténet", sok problémája van, remélhetőleg sikerül a kivitelezővel a hibás teljesítést kijavíttatni, addig is - kellő figyelemmel - használható.

Az Egyházmegyei Hivatal arról tájékoztatta Gábor atyát, hogy – állami forrásból – megvalósulhat templomunk teljes befejezése. A költségkeret lehetővé teszi a belső építészet teljes megvalósítását, várhatóan elegendő lesz - hagyományos építésű vagy elektronikus - orgona beszerzésére is. A kivitelezés közbeszerzés formájában zajlik és a folyamat első fázisa a szükséges tervek elkészítése december végéig. Ezt követően kerül sor az ajánlatok bekérésére, majd a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelező kiválasztására és a szerződés megkötésére. Az építési-kivitelezési munka várhatóan tavasszal kezdődhet meg és – a tervek szerint – 2018. október 15-ig fejeződhet be.

Október 21-én templomunkban – Szent II. János Pál pápa ünnepéhez kapcsolódóan – ünnepi hangversenyt adott a Magnificat Leánykar, november 5-én pedig Spányi Antal megyéspüspök atya látogatott el templomunkba és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

2017. április-július. Befejeződött a belső udvar humuszolása és térkövezése. A főbejárat térkövezése előtt automata öntözőrendszer került telepítésre a humusszal feltöltött, gyepesítésre váró területeken. A gyepesítés a belső udvaron akár már a nyáron, a külső területeken várhatóan csak ősszel tud megvalósulni – szándékaink szerint a hívek aktív közreműködését is kérve.

A főbejárat és a lépcsők térkövezése igen bonyolult kivitelezést igényelt, ezért időben – a tervezett határidőkhöz képest – késedelemmel járt. A térkő az utcától a templom bejáratáig megerősített aljzattal készült, így – szükség esetén – maximum 3,5 tonna össztömegű gépjármű ráhajtása is lehetséges. A terület azonban a rendszeres gépkocsi forgalom elől elzárásra kerül. Gépkocsi behajtás és áru szállítás a plébánia bejáratán keresztül lehetséges.

A kapu is elkészült – a tervezett határidőhöz képest mintegy 30 napos csúszással. További garanciális átalakítások szükségesek rajta, mivel minden részletében nem az építészeti tervek szerint valósult meg.
A jogerős építési engedély alapján a templom előtti parkoló építéséhez bekért árajánlatok közül a Monovia Bt. ajánlata volt a legkedvezőbb, így ők kezdhették meg a kivitelezést, melyet a vállalt 30 napos határidőnél hamarabb, július 21-én át is adtak részünkre. A Bt. munkatársai az elszállításra nem kerülő föld elterítését is elvégezték gépi és finom kézi munkával. A költségekhez nagymértékben hozzájárult néhány magánszemély felajánlása, melyet ezúton is köszönünk.

Köszönet illeti Osztie Tamást a végzett munkájáért és a Monovia Bt. munkatársait, akik térítésmentesen vállalták a parkoló helyén kivágott fa elszállítását és a templom előtti hirdetőtábla helyreállítását, noha egyik feladat sem képezte a szerződésük részét.

Várjuk a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal válaszát azzal kapcsolatosan, hogy számíthatunk-e támogatásra a templom építésének utolsó, belső építészeti fázisához, melyhez a kérelmet még év elején beadtuk.

Ötletpályázatot hirdettünk a belső építészet vonatkozásában, kérve a templomba járók gondolatait, elképzeléseit a belső tér kialakításával kapcsolatosan. A felmerült javaslatokat Plébános atya, a Templomépítést Koordináló Bizottság és a templom tervezője együtt értékelték és szinte minden javaslattal egyet tudtak érteni. Ez a tény nagyban segíti majd a belső tér kialakításának folyamatát.

2017. január-március. A hideg idő miatt – bár késő ősszel megkezdődött a templom kerítés utolsó szakaszának burkolása – a kivitelezés a belső térben haladt előre. Elkészült a teljes földszinti és az emeleti kerengő, valamint a két lépcsőház padozatának burkolása.

Februárban megvált tisztségétől Schumicky András, a Templomépítést Koordináló Bizottság elnöke. A közbeszerzésből megvalósuló kivitelezés Plébániánkat képviselő műszaki ellenőre február 22-től Osztie Tamás okleveles építőmérnök, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető lett.

A jobb és fagymentes idő beköszöntével folytatódott, majd befejeződött a kerítés téglaburkolása, a kerítés pillérek kialakítása. Ezt követően először a hátsó, plébánia felőli garázslejárat és a járda került megépítésre, majd ezután a templom belső udvarának csapadékvíz elvezetésének készült el, ezt követően az udvar és a főbejárat térburkolása kezdődött el.

Elkészültek a belső udvart lezáró kapu módosított tervei, így megkezdődhetett a kapu lakatos kivitelezése.

A parkoló építési engedélyének eljárási díjait rendeztük és árajánlatokat kértünk be a kivitelezésre. A beérkezett ajánlatok azonban nyilvánvalóvá tették, hogy az önkormányzati támogatás (a tavalyi évről áthozott 5 millió forint) sajnos nem elegendő a munkák teljes körű elvégzéséhez, ezért múlhatatlanul szükséges a lehetőségeinkhez mért önerő hozzáadása és a támogatók, adományozók segítségül hívása is.



Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!