Templomépítés történet

Templomépítés 2012

Dátum: 2012. december 31. hétfő
Utolsó módosítás: 2023. október 25. szerda
Kategóriák: Templom építés
Címkék:

2012. december. Az emeleti részeken – a karzaton, a közösségi terekben, a kiszolgáló helyiségekben és a kerengőn – elkészül az esztrich beton aljzat.

A főbejárat is zárhatóvá válik, a keretbe kerülnek az üvegtáblák.

Befejeződik a 2012. évi külső szigetelés és téglaburkolás. Lehívjuk az állami támogatás összegét. Közben folyik a belső terek vakolása.

Megkezdődik a templom Karácsony előtti nagytakarítása és a karácsonyfák állítása. Az új templom – története során először – ünnepi díszbe „öltözik”.

 

2012. november. November 4-én Spányi Antal püspök búcsúnapi ünnepi szentmise keretében bérmál az új templomban. A szentmisén jelen van Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora, a Magyar Máltai Lovagrend számos tagja, Szászfalvi László miniszteri biztos, dr.Fedor Tibor főosztályvezető és Székely László polgármester. A mise után a főpásztor és a vendégek megtekintik az épületet.

Végéhez közelítenek a külső szigetelési és burkolási munkák. Az állami támogatás azonban csak a befejezést követően hívható le – utófinanszírozás formájában.

A hónap végéig befejeződnek a tűzjelző rendszer és a templom elektromos szerelési munkálatai. Folytatás akkor következhet, ha újabb forráshoz jutunk a plébánia és a paplak kialakításához.

Az évszakhoz képest enyhébb idő kedvez a vakolási munkáknak, így azt folytatjuk, amíg lehetséges.

A Karácsony és Újév közötti liturgiák – így a Betlehemes és az éjféli mise is - az új templomban kerülnek bemutatásra, illetve megrendezésre.

 

2012. szeptember-október. Az Egyházközségi Képviselőtestület döntést hoz arról, hogy a templom főbejárata nem a tervezett módon, hanem ugyanolyan hőszigetelt SCHÜCO alumíniumprofilból készül, mint az ablakok. A főbejárat kivételével befejeződik a külső nyílászárók szerelése.

Szeptember 11-én meglátogatja épülő templomunkat Dózsa István, a nemrégiben kinevezett egyházmegyei vagyonkezelő. Dózsa atya szó szerint a „tetőtől a padlásig” megtekintette az épületet és segítséget ígért a folytatáshoz.

Befejeződik a templomtér padlófűtésének szerelése, majd a lépésálló hőszigetelés elhelyezését az esztrich aljzatbetonozás követi.

Megkezdődik a belső térben a falak vakolása, melynek elkészültét követően kerülhet sor a festésre. Ehhez a templomteret fel kell majd állványozni. A festésre – időjárástól függően valószínűleg 2013 tavaszán kerülhet sor.

Az épület egy része fűthető lenne, ha megoldható lenne az épület gázellátása. Folyik a csatornahálózatra való rákötés előkészítése.

A Szent György Security felajánlásként, térítésmentesen védi és figyeli az épületet.

A hívek bevonásával, egyházközségi zsinat dönt arról, hogy az épülő templom a szentelést követően Boldog II. János Pál, az ifjúság pápájának nevét viselje. A döntés értelmében megmarad egyházközségünkben Szent Imrének, az ifjúság védőszentjének tisztelete is, hiszen a temetőben található templomot az ő tiszteletére szentelték az építő bécsi skót bencések. Boldog II. János Pál emléknapja október 24.

 

2012. augusztus. Megkezdődik a gépészeti kivitelezés - a templomtér padlófűtés rendszerének kiépítése. A paplakban, a plébánián és a közösségi terek jelentős részében – anyagi források híján - gépészeti szerelést nem végzünk. Célunk, hogy a kialakítandó terekben az egyházközség hitéleti, közösségi és karitatív tevékenysége - a lehetőségekhez mérten - zavartalanul folyhasson.

Augusztus végén folytatódik az épület külső szigetelése és téglaburkolása. Az idei évi állami forrás a még hátralévő külső burkolási és szigetelési munkák mintegy negyedére lesz elegendő. A torony, a kerítés és a szentély egy jelentős részének külső szigetelése és burkolása azonban az idén biztosan nem készülhet el.

Megkezdődik a még hiányzó külső nyílászárók beszerelése.

 

2012. június-július. Az orgonát gyártó cég (Phoenix Organs Kft) ügyvezető igazgatója látogatást tesz az épülő templomban és ajánlatot tesz egy 2, illetve egy 3 manuálos digitális orgona elkészítésére – kedvező részletfizetési feltételek mellett. Megrendelésre – anyagi okok miatt - egyenlőre nem kerül sor.

Megkezdődik a rövidesen beépítésre kerülő – mindeddig még hiányzó – külső nyílászárók gyártása. Szerződést kötünk a Paralel Gépész Stúdió Kft-vel és annak pátyi illetőségű ügyvezető igazgatójával az idei évre váró gépészeti kivitelezési munkák elvégzésére.

Július elején érkezik a hír és Szászfalvi László államtitkár úr levele, melyben arról értesít, hogy az idei évre is juttat számunkra 12 millió forintos állami támogatást a templom külső szigetelési és téglaburkolási munkáihoz. A támogatási szerződést idén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő köti meg Egyházközségünkkel.

 

2012. május. Zámbó Gábor vezetésével Zürichben is megkezdődik – az ottani templomjáró magyarság körében - a téglajegyek árusítása.

A külső nyílászárók félbehagyott beépítésére szerződést kötünk a Prémium Nyílászáró Kft-vel, akik a munkát augusztus 10-ig fogják befejezni. Az ablakok SCHÜCO hőhídmentes alumínium profillal készülnek. Egyeztetések kezdődnek egy használt, de igen jó állapotú Phoenix digitális orgona beszerzése tárgyában. Az orgona árát adományokból teremtenénk elő. Tárgyalások folynak Ozsvári csaba özvegyével a templom tervezett „bronzkapujának” megépítésével, a néhai művész által tervezett és részben elkészített bronz domborművek további kivitelezésével kapcsolatosan. A tárgyalásokon gyors eredmény nem várható, így komolyan felmerül a templom bejárati ajtajának – az ablakokéval megegyező – SCHÜCO alumínium profillal történő elkészítése.

Május 28-án, Pünkösdhétfőn jótékonysági koncertet ad Pátyon a Junior Prima Díjas Accord Quartet Vonósnégyes – felejthetetlen élménnyel ajándékozva meg a nézőket.

 

2012. április. Megyéspüspök atya levélben tájékoztatja Gábor atyát arról, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 30 millió forinttal támogatja az új templom mielőbbi használatba vételét előkészítő munkálatokat (gépészeti szerelés, fűtési rendszer kiépítése,minimálisan szükséges vizesblokkok kialakítása, aljzatbetonozás, szükséges mértékű felületkezelés, stb). Az összeg az előzetesen eltervezett munkák anyag- és munkadíjának fedezetére várhatóan nem lesz elegendő. Szükséges tehát a kivitelezést az elnyert forrásokhoz igazítani.

 

2012. március. A külső nyílászárók beépítése a vállalt határidőn belül – február 28-ig - nem történik meg. Az első ütem végül március 12-re éri el a készültség 95%-át. A hónap végéig nem történik meg a kivitelező Structural Kft részéről az első ütem készre jelentése. Az idei évi egyházmegyei és állami támogatásokról nem született döntés. Szászfalvi László államtitkár arról tájékoztatja Gábor atyát, hogy a 2011. évi támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást a minisztérium elfogadta. Tervezzük az idei évi munkálatokat (fűtés, világítás, víz- és csatornahálózat kiépítése, belső kőműves munkák, aljzatbetonozás, belső bútorzat elkészíttetése, parkosítás, parkolóhelyek építése, stb.), melyek végén – ha a kért forrásokat megkapjuk – az év végéig használatba vehetjük az épülő ingatlant. Az építkezés befejezése azonban még az ideinél is több anyagi és fizikai erőfeszítést kíván mindnyájunktól.

 

2012. február. Egyházközségünk összeállítja támogatási kérelmét és benyújtja azt a KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárságához. A cél az épület külső szigetelésének és tégla burkolásának befejezése, valamint a plébánián egy önálló hittanterem és a hozzátartozó vizesblokk, illetve a közösségi házban egy önálló karitász terem, mosókonyha és vizesblokk kialakítása. Továbbra is tart a már burkolt falfelületen a külső nyílászárók behelyezése, illetve folyamatosan zajlik az épület védőcsövezése.

 

2012. január. A december hónapban teljes egészében lehívott állami támogatással a Wekerle Sándor Alapkezelő felé elszámoltunk és tervezzük az idei munkálatokat. A külső nyílászárók szerelése az időjárás függvényében zajlik. Az elvégzett munkát a Templomépítést Koordináló Bizottság tagjai ellenőrzik. Gutowski Robert építész vezetésével a kivitelezőt az elkövetett hibák helyesbítésére hívják fel. Pénzügyi teljesítés csak kifogástalan műszaki állapot esetén történhet. Megjelenik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján az idei évre kiírt támogatási keret és a támogatható előirányzatok listája.Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!