Templomépítés történet

Templomépítés 2006

Dátum: 2006. december 31. vasárnap
Utolsó módosítás: 2018. szeptember 06. csütörtök
Kategóriák: Templom építés
Címkék:

2006. november 9. A Dia-Ster 22 Kft. képviselői a Pátyi Szent Imre Templom, Plébánia és Közösségi Ház építési engedélyét 2006. október 31-i dátummal ismét megtámadták, most egy törvénytelennek mondott helyi rendeletre hivatkozva.

2006. október 25. Kézhez vettük az újabb építési engedélyt.

2006. szeptember 4. Az újabb engedélyezési tervdokumentáció elkészült, beadtuk a Polgármesteri Hivatalba.

2006. augusztus 5-28. A leendő templom kiviteli tervei közül az elektromos terv kivételével mindegyik elkészült.

2006. július 26. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal a templom építési engedélyéről szóló határozatot megsemmisítette és a pátyi elsőfokú építésügyi hatóságot új eljárás lefolytatására szólította fel. Az indokok:

  • az építési engedély iránti kérelem hiányos, mert a kérelmező azt nem szabályosan írta alá;
  • az elsőfokú építésügyi hatóság nem vizsgálta a kérelemben szereplő épület HÉSZ-nek való megfelelőségét;
  • az elsőfokú építésügyi hatóság indokolatlanul vonta be az eljárásba a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint szakhatóságot;
  • Az OTÉK 74.§ értelmében gáznemű égéstermék elvezetőt (kéményt) a tető fölé kell kivezetni. Új épület esetében semmi nem akadályozza ennek megvalósítását, így a tervezett homlokzati égéstermék-elvezetés nem fogadható el;
  • Az akadálymentes parkolókat fel kell tüntetni a tervdokumentáción.

2006. május 8. Tudomásunkra jutott, hogy a Dia-Ster 22 Kft. képviselői a Pátyi Szent Imre Templom, Plébánia és Közösségi Ház építési engedélyét, a harangzúgásból és a megnövekedő forgalomból eredő ijedtségre és nyugalom zavarására, valamint az épület formájával való egyet nem értésre való hivatkozással megtámadták.

2006. május 2. Béla atya átvette az új templom építési engedélyét.

2006. március 14. Az egyházmegyei Hivatal engedélyezi a Gutowski Roberttel kötött tervezési szerződést.

2006. március 13. Különböző eljárásjogi akadályok miatt csak mostanra sikerült az engedélyezési tervet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján benyújtani. Várjuk az építési engedélyt.Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!