Templomépítés történet

Templomépítés 2005

Dátum: 2005. december 31. szombat
Utolsó módosítás: 2023. október 24. kedd
Kategóriák: Templom építés
Címkék:

2005. október 20. Az engedélyezési tervdokumentáció és a tervezési szerződés jóváhagyott példányait megkapjuk az Egyházmegyei Hivataltól.

2005. október 19. A koordinációs bizottság delegációja és Gutowski Robert az Egyházmegyei Hivatalban bemutatta az engedélyezési terv egy komplett dokumentációját és leadta egy példányban az egyházmegyei főépítésznek.

2005. október 13. Gutowski Robert leszállítja az engedélyezési tervet 10 példányban.

2005. október 7. Az egyházközségi képviselő-testület a 37/2005. (X.7) KT. határozatával elfogadta az engedélyezési tervhez a végleges elrendezést.

2005. szeptember 8. A templomépítést koordináló bizottság megbeszélést folytatott Gutowski Roberttel, aki az Egyházmegyei Hivatalban leegyeztetett vázlatok kidolgozását mutatta be. Robert szerint a felmerült új szempontok jót tettek a terveknek, a galéria, ami összeköti az emelet két részét, sokkal rugalmasabbá teszi az emelet használhatóságát. A Brezina Károly atya által óhajtott minden eddigi emeleti funkciót sikerült a földszintre lehozni, annak árán, hogy a garázs kiszorult erről a szintről. Ezzel az emeleten újabb tartalék terület alakult ki, ami akár közösségi funkciót is kaphat. A földszinten önálló plébánosi bejárattal és váróval iroda, étkező és konyha került kialakításra, míg az emeleten szuverén plébánosi lakás (konyha és étkező nélkül). Ily módon a plébánosi lakófunkció és az irodai munka ill. nappali élettér (étkezés, tanítás stb.) különválasztható, továbbá az asszonyi teendők is a földszinti mosókonyhában, háztartási helyiségben és a konyhában „szeparáltan” elvégezhetők. A módosítással természetesen a garázs és gépészeti helyiség is áttervezésre került: a garázs a tereplejtés adottságait kihasználva a torony alatt épül meg, a gépészet pedig az emeleten, előnyösebb központi helyen, a „vizesblokkokhoz” közelebb kap helyet. Az elhangzottak alapján a templomépítést koordináló bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a változtatásokat a következő Egyházközségi Képviselő-testületi ülésre terjesszük be azzal, hogy a testületnek javasoljuk az Egyházmegyei Hivatalban is leegyeztetett új alaprajz elfogadását.

2005. augusztus 16. Gutowski Robert és a templomépítést koordináló bizottság jelen levő tagjai a munkaközi tervek alapján részletesen bemutatták a Pátyi Szent Imre Templom terveinek az augusztus 12-i Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatalban tett látogatás észrevételei alapján áttervezett alternatív javaslatait. A javasolt módosításokat a bemutatott egyik változat teljes mértékben megvalósítja, mellyel az Egyházmegyei Hivatalt képviselő Brezina Károly egyetértett, kérte, hogy a végleges elrendezést ennek megfelelően alakítsa ki az építész.

2005. augusztus 12. A koordinációs bizottság delegációja és Gutowski Robert az Egyházmegyei Hivatalban bemutatta a tervek jelenlegi állását. Brezina Károly egyházmegyei vagyonkezelő és Csány Zoltán egyházmegyei főépítész javaslatára az egyházközség által véglegesnek elfogadott tervben a plébánosi élettérhez kapcsolható nappali helyiségek (konyha-kamra-étkező), illetve a kiszolgáló funkciókat ellátó mosókonyha-személyzeti helyiség elhelyezését Gutowski Robertnek át kellene gondolnia és azokat a földszintre kellene helyeznie.

2005. augusztus 5. Egyházközségi Képviselő-testületi ülés. A Képviselő Testület elfogadja és véglegesnek tekinti Gutowski Robert által bemutatott leendő Pátyi Szent Imre Templom és Közösségi Ház belső alaprajzi kialakítását. Döntés a szaktervezőkről, a tűzvédelmi tervfejezet kivételével ingyenes felajánlások mellett.

2005. július 29. Gutowski Robert beszámolója a tervezés állásáról, mely alapján a Testület elé vihetőnek ítélte az előkészítő bizottság a tervezés jelenlegi fázisát.

2005. július 15. Újabb egyeztetés Roberttel, a templom építészeti, statikai kialakításról, illetve a kerttervezésről.

2005. május 19. A koordináló bizottság összeül, és ünnepélyesen átadja Gutowski Robertnek a minden szinten engedélyezett tervezési szerződés egy eredeti példányát. Megindulhat a hivatalos tervezési eljárás. Felkértük Robertet, hogy a tervezői programot az egyházmegyei főépítész kiegészítéseivel (ütemezhetőség) és a közösség előtti bemutatón felmerült kiegészítésekkel (kisebb plébánosi lakás, nagyobb, esetleg több közösségi tér) vegye véglegesnek.

2005. május 19. A koordináló bizottság összeül, és ünnepélyesen átadja Gutowski Robertnek a minden szinten engedélyezett tervezési szerződés egy eredeti példányát. Megindulhat a hivatalos tervezési eljárás.

2005. május 9. A tervezési szerződésre rákerül a hivatalos egyházmegyei engedélyezés 04-259-07/2005 számon, melyet néhány nap múlva postán megkaptunk.

2005. május 3. A koordináló bizottság képviselőit fogadja Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. A templomi közösségnek készült bemutatót megtekintette püspök úr, és egy apró kiegészítéssel elfogadta az engedélyezési tervre vonatkozó tervezési szerződést.

2005. április 26. Egyházközségi Képviselő-testületi ülés. A testület jelen lévő tagjai Gutowski Roberttel történt közös értelmezés és kiegészítés után ellenszavazat nélkül elfogadják az engedélyezési tervre és a belsőépítészetre vonatkozó szerződés tervezetet.

2005. április 21. Többszöri egyeztetés után ártárgyalás Gutowski Roberttel. A végén koccintunk, sikeresnek ítéljük a megállapodás tervezetet.

2005. április 15. Az előkészítő bizottság Gutowski Roberttel és az egyházmegyei főépítésszel (Csányi Zoltán) egyeztet. Ezen a megbeszélésen a főépítész kifejti, hogy szerinte a terv egyetlen kényes pontja a szentély körül-fölül lévő íves héjszerkezetet. Véleménye szerint sokban befolyásolja a kivitelezési költséget, melynek 200-250 millió forintos nagyságrendjében egyetértett. A héjszerkezet konkrét műszaki megoldásának a kidolgozására Robert határidőt nem tudott mondani, ugyanis szerződés hiányában a templom terveivel kizárólag szabadidejében tud foglalkozni, mivel pénzt is kell keresnie. Felmerült megoldásként, hogy a folyamat gyorsítása érdekében előleget adhatnánk, de nem tudjuk milyen konstrukcióban. Ezért kértük az egyházközségi képviselő testület összehívását április 26-ra azzal, hogy addigra valamilyen javaslatot le tudunk rakni az asztalra.

2005. április 12. Megérkezik a gépészeti műszaki leírás, és a kert egy rajzos vázlatterve is. Egyházközségi Képviselő-testületi ülés. Az egyházközségi képviselő-testület elfogadja a vázlattervet azzal, hogy költségbecsléseket kérjünk, amely a tervezői díjszámítás alapja lehet.

2005. április 5. A bizottság egyeztetett a vázlattervről Gutowski Roberttel, és úgy dönt a jelenlegi formájában a képviselő-testület elé vihető.

2005. április 1. Gutowski Robert öt példányban átadja a bizottságnak a vázlatterveket.

2005. március 22. Az egyházközségi képviselő-testület véglegesíti az öt fős előkészítő bizottságot, melynek tagjai: Havas Vince, Kollár Tamás, Michels Gábor, Reményi László, Schumicky András.

2005. március 16. A káposztásmegyeri templom építésének körülményeiről és viszonyairól tájékozódott a bizottság és a tervező a helyszínen.

2005. március 11. Gutowski Robert megkapja a tervezői programot.

2005. március 8. Többszöri egyeztetés (március 1., március 4., március 8.) és templomi bemutatás (március 6.) után elkészült a tervezői program, ami alapján Gutowski Robert el tudja készíteni a vázlatterveket. Ez lehet majd alapja a költségbecslésnek, ezek után készülhet a tervezői szerződés.

2005. február 24. Megkezdődtek az egyeztetések Gutowski Roberttel, a külsős szakértőnk szerint a koncepció alapján nem lehet szerződést kötni a tervezővel, költségekről meg szó sem lehet. A tervező ezt megerősítette, funkció pontosítást, tervezői programot vár tőlünk.

2005. január 31. Képviselő-testületi döntés Gutowski Robert kiválasztásáról.

2005. január 18. Egy személyes kapcsolatokból hirtelen adódó lehetőségként Spányi Antal megyéspüspöktől kaptunk egy órányi lehetőséget, hogy a templomépítés gondolatát bemutassuk. Karvázy Szabolcs, Kollár Tamás, Schumicky András képviselték az egyházközséget, bemutatták a két tervet és a lehetőségeinket. Püspök atya áldását adta az építésre, azzal, hogy pénzt semmiképpen nem tud adni, kijelölte az egyházmegyei kapcsolattartókat, folyamatos tájékoztatást kért. Kifejtette, hogy a jelenlegi képviselő-testület nem szerepel az ő „könyveikben”, így elvben nem is létezik, ám a gyakorlat oldaláról mégis a jelenlegi testület kell, hogy javaslatot tegyen Béla atyának a kiválasztandó tervezőről.Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!